Incident Response Desk

Incident Response Desk hjälper dig

För stora och internationellt verksamma företag erbjuder vi en särskild servicelösning vilket innebär att vi står stand-by och assisterar företag när de har behov att utreda, analysera och hantera misstänkta oegentligheter, oavsett när och var eventuella problem kan uppstå.

Genom vårt nätverk av forensisk expertis i PwC i mer än 50 länder kan vi mycket snabbt vara på plats med den specialistkompetens som situationen fordrar. Vår assistans består av allt från enklare telefonrådgivning till omfattande genomgångar i flera olika länder samtidigt. Vår servicelösning Incident Response Desk leds från Stockholm.

Exempel på situationer som initieras av våra uppdragsgivare till vår Incident Response Desk

  • Enklare rådgivning till internjurister och compliance-ansvariga
  • Uppföljning av tips från whistleblowers
  • Kvalificerade utredningar av redovisningsfusk, korruptionsfall, misstänkta överträdelser av antitrustregler
  • Säkring och forensisk analys av e-post och annan elektronisk bevisning
  • Utredningar om otillbörliga intrång i IT-system och missbruk av företagshemligheter
  • Biträde med läkning av skador och riskexponeringar mot myndigheter och andra utomstående
  • Utvärdering av interna processer och ramverk mot oegentligheter, exempelvis korruption och inom antitrustområdet
  • Förebyggande utbildning mot oegentligheter och andra förtroenderisker till företagsledningar, styrelser och revisionsutskott.

Ladda gärna ner vår folder om Incident Response Desk.

Om du och dina kollegor är vill veta mera, tveka inte att ta kontakt med oss.

Kontakta oss

Per Storbacka

Partner

Tel 0709-29 31 32

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide