Incidentutredningar och skadeläkning

Ekonomiska oegentligheter och cyberhot 

Ekonomiska oegentligheter och cyberhot är några av de allra största riskerna för näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer. Aktörer förknippade med oegentligheter, etiska felsteg eller handlingsförlamning hamnar snabbt i rampljuset, antingen som brottsoffer eller som måltavlor för anklagelser.
 

Effekterna av oegentligheter kan bli enorma. Vår senaste studie "Global Economic Crime & Fraud Survey 2018" visar att 47 procent av respondenterna i Sverige har drabbats av ekonomiska oegentligheter, vilket medför direkta finansiella skador. Därutöver drabbas många av indirekta skador såsom sargat varumärke, men tyvärr stannar bekymren inte med detta. De som har ledningspositioner och sitter i styrelser blir snabbt ifrågasatta internt men också av en omvärld som tenderar att bli allt mer ansvarsutkrävande.

Vårt team av mycket erfarna och välutbildade specialister hjälper er att leverera en genomtänkt och resolut approach för att spåra, utreda och skadeläka bland annat:

  • Misstänkta förskingrings- och bedrägeriincidenter
  • Redovisningsfusk
  • Olämpliga affärsrelationer med utomstående, intressekonflikter och illojal konkurrens
  • Informationsstölder och  företagsspioneri
  • Mutor och korruption,  överträdelser av sanktionsbestämmelser och penningtvättslagar
  • Misstänkta överträdelser av konkurrensrättsliga regler  såsom karteller
  • Dataintrång och cyberattacker

Vi har skaffat oss mycket värdefulla insikter. Vi delar gärna dessa med er även när ni ska se över era processer och er organisation för bättre riskhantering totalt sett.

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Magnus Lindahl

Director Forensic, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 25

Cecilia Cederberg

Director Forensic, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide