PwC:s Investigate - en simulerad krishantering

Fungerar era försvarslinjer i praktiken?

Låt dina nyckelmedarbetare spela Investigate med oss!

Investigate är ett interaktivt spel som utmanar deltagarna i att praktiskt hantera och bygga förtroende i samband med en gryningsräd i internationell storföretagsmiljö. Spelet har både dramatiska förvecklingar och intrikata stressmoment inbyggda. Ni får tampas med bland annat utredningsteknik, etiska dilemman samt korruptions och kartellproblematik.

Deltagarna får grundläggande förståelse i att gå till botten med hur en eskalerande förtroendekris och hot om stora företagsböter bör hanteras och ni guidas genom dramat av kunniga handledare.

Deltagarna får också uppslag till vilka förbättringsåtgärder som skulle kunna vara lämpliga i den egna verksamheten.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hur spelar man Investigate?

Investigate spelas i en simulerad miljö med grupper på upp till fyra personer och kan genomföras hos er. Spelet tar normalt cirka tre timmar att genomföra.

Spelarna har tillgång till en webbaserad utredningspanel där olika typer av data analyseras för att identifiera potentiellt bevismaterial med mera. Detta för att hjälpa företagets styrelse att förstå vidden av vad som skett, vilka utmaningar som tornar upp sig och hur man snabbt och distinkt kan koppla greppet på en eskalerande kris.

Vid spelets slut summeras de olika lagens prestationer baserat på hur mycket bevismaterial de har hittat och nycklar för att börja skadeläka situationen.

Hur skulle din organisation gynnas av att spela Investigate?

Investigate lämpar sig bäst för medarbetare inom compliance, juridik, internrevision/säkerhet, ledamöter i revisionsutskott och för ledande befattningshavare i övrigt.

Efter att ha spelat Investigate får medarbetare:

  • Ökad medvetenhet om oegentligheter och vilka åtgärder som krävs för att agera snabbt vid skarpt läge.
  • Förståelse för hur utredningar utförs och vilka verktyg samt tekniker som används.
  • Förståelse för risker i samband med utredningar, exempelvis konsekvenserna av misstag i utrednings- och krishanteringsarbetet.
  • Insikt i vikten av interna kontroller för att förebygga bedrägerier och oegentligheter.
  • Insikt i att ha ändamålsenliga riskkontroller och ha en sund företagskultur för att förebygga oegentligheter och värdeförstörande kriser.

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Mantautas Neniskis

Senior Associate

Tel 0729-80 95 66

Följ oss i sociala medier