Periodisk rapportering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I januari 2018 öppnade Finansinspektionen, FI, sin rapporteringsportal för den första periodiska rapporteringen av verksamhetsutövares åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Skyldiga att rapportera är de finansiella aktörer som omfattas av FI:s föreskrifter FFFS 2017:11. Rapporteringen kommer att användas för FI:s riskbaserade tillsyn. Rapporteringen avser balansdagen den 31 december 2017 och ska göras senast den 31 mars 2018.
 

Viktigt för verksamhetsutövare

 • Verksamhetsutövare behöver säkerställa att datakvalitén i rapporterade uppgifter är god och att underliggande arbetsprocesser för rapportering är pålitliga.
 • Om rapporteringspliktiga uppgifter saknas eller indikerar brister i efterlevnad av penningtvättsregelverket bör verksamhetsutövare skyndsamt åtgärda detta.
 • Konsekvenserna av felaktig rapportering eller rapporterade indikationer på brister i arbetet mot penningtvätt kan bland annat innebära ökad sannolikhet för tillsynsaktiviteter.
   

Vad ska rapporteras?

Formuläret avser ett 40-tal frågor inom följande områden:

 • Företagets verksamhet
 • Företagets riskbedömning och rutiner
 • Kundkännedom
 • Övervakning och rapportering
 • Regelefterlevnad
 • Utbildning
   

Så kan vi hjälpa till

PwC har expertisen för att hjälpa er att kvalitetssäkra underliggande data i rapporteringen. Vi kan även hjälpa er att åtgärda eventuella brister såsom att hantera en eventuell backlogg i kundkännedom inför rapporteringen.

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide