Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC var exklusiv finansiell rådgivare till 2MA Technology vid försäljningen till Progrits

Analys av bil

Transaktionen

Verksamheten
 

  • 2MA är en leverantör av SaaS lösningar för fordonstelematik som inkluderar elektroniska lösningar för bilbokningssystem, fordonsanalys och automatiserade körjournaler
  • 2MA’s produkter bidrar till förbättrad säkerhet i trafiken, minskade utsläpp, kostnadsbesparingar och en optimerad fordonsflotta, samtliga faktorer som gynnar samhället i helhet
  • FY20 uppgick omsättning och EBITDA till 16.5 miljoner kronor och 6.5 miljoner kronor, respektive

 

Processen

  • PwC lyckades säkra ett exklusivt säljmandat och förberedde för en bredare säljprocess när 2MA uppvaktades av Progrits som indikerade intresse
  • Under november 2020 påtecknades en avsiktsförklaring och transaktionen stängde under Februari 2021
  • Processen genomfördes av ett integrerat PwC-team bestående av rådgivare inom M&A, Legal och Skatt

Resultatet

  • PwC säkrade ett attraktivt slutpris, en attraktiv transaktionsstruktur och förbättrade avtalsvillkor genom förhandlingar med Progrits
  • Kombinationen 2MA/Progrits kommer möjliggöra för merförsäljning av produkter, ett förbättrat kunderbjudande, ett utbyte av utvecklingsresurser samt bidra till en minskad administrativ belastning för 2MA

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide