PwC var rådgivare åt FSN Capital vid försäljningen av Alignment Systems

PwC var exklusiv finansiell rådgivare till FSN Capital vid försäljningen av deras portföljbolag Alignment Systems AB under 2011/2012.

PwC ägnade avsevärd tid för analys för att förstå bolaget samt deras marknad för att i kontakt med köpare kunna positionera bolaget på ett attraktivt sätt.

Med assistans av PwC:s globala nätverk identifierades tidigt i processen ett större antal industriella och finansiella aktörer som bedömdes kunna ha ett intresse i ett förvärv av Alignment Systems. Den stlutgiltiga köparen blev ett danskt Private Equity-bolag, Polaris.

Alignment Systems är en marknadsledande aktör inom "Collision Repair Equipment" och tillhandahåller utrustning för reparation och inspektion av skadade fordon, både personbilar och tyngre fordon som lastbilar, traktorer och bussar.

Alignment Systems består av två divisioner; Car O Liner som tillhandahåller utrustning för personbilar och Josam som fokuserar på tyngre fordon. Bolaget är representerat globalt genom distributörer och egna dotterbolag i cirka 70 länder. Under de senaste åren har bolaget vuxit framgångsrikt på den kinesiska marknaden och är numera den ledande aktören. Omsättningen 2011 uppgick till 505 MSEK med ett rörelseresultat om 66 miljoner kronor.

”PwC gjorde ett mycket bra jobb med att förstå bolaget, projektleda processen och följa upp samtliga intressenter. De byggde upp en stark relation med ledningsgruppen, vilket bidrog till att vi tillsammans kunde avsluta processen med ett framgångsrikt resultat.”

Erik Nelson, director FSN Capital

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide