Exklusiv finansiell rådgivning vid försäljning av Capana till Enghouse

Kvinna sitter med en man och diskuterar lösningar för Wholesale Billing från Capana

Transaktionen

Företaget

Capana är grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Capana är ett snabbväxande mjukvaruföretag som erbjuder lösningar för Wholesale Billing och Partner Settlements till den globala marknaden.

Capana tillhandahåller en egenutvecklad mjukvara för Wholesale Billing och Partner Settlements. Lösningarna omfattar interconnect, roaming, content billing samt IoT billing. Mjukvaran tillhandahålls främst till telekomoperatörer, vilka kräver snabba, flexibla och välfungerande fakturerings- och uppgörelselösningar.

Vid transaktionstillfället hade Capana en omsättning om 23 MSEK och en EBITDA om 6 MSEK.

Processen

PwC arbetade nära bolagets ledningsgrupp och ägare i processen för att utveckla en djup förståelse för bolaget och marknaden. PwC använde sitt internationella nätverk i Europa, Nordamerika samt Asien och genomförde en bred internationell process.

Resultatet

Den nya ägaren till Capana blev Enghouse vilket är ett börsnoterat kanadensiskt mjukvaru- och serviceföretag grundat 1984. Enghouse är aktiva på ett antal vertikala marknader genom sina tre divisioner, vilka utvecklar och säljer företagsorienterade applikationsprogramvaror.

 

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide