Exklusiv finansiell rådgivning vid försäljning av Dorotea Mekaniska till Lagercrantz Group

Sjö på sommaren med amfibiska redskapsbärare från Dorotea Mekaniska

Transaktionen

Företaget

DMAB är en marknadsledande tillverkare av amfibiska redskapsbärare som används för renhållning och underhållsarbeten av sjöar, våtmarker och vattendrag. Bolagets produkter marknadsförs genom varumärket Truxor. 

Bolaget har en mycket stark ställning inom sin marknadsnisch och försäljning sker globalt, främst genom bolagets breda återförsäljarnätverk.

DMAB omsatte ca 70 mkr och uppnådde en EBITDA-marginal om ca 20% vid transaktionstillfället.

Processen

PwC tilldelades projektet I oktober 2018 och genomförde en bred konkurrensutsatt försäljningsprocess som riktade till såväl finansiella investerare baserade I Norden som internationella industriella köpare. Bolagets marknadsledande produkter samt tillväxtpotential attraherade ett stort antal intressenter. 

PwC var exklusiv finansiell rådgivare till säljarna. 

Resultatet

Transaktionen genomfördes framgångsrikt på attraktiva villkor för säljarna. 

Köparen, Lagercrantz Group, är en svensk börsnoterad teknikgrupp som fokuserar på att köpa och utveckla bolag med tydlig marknadsnisch. 

Lagercrantz Group förvärvade 100% av aktierna i april 2019. 

 

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide