Finansiell rådgivning till ägarna vid försäljningen av EcoGuard till Fidelix

Händer på en mobiltelefon genomför debitering med lösning från EcoGuard

Transaktionen

Företaget

EcoGuard är en helhetsleverantör av Individuell Mätning och Debitering (IMD) samt temperaturmätning för energieffektivisering. Erbjudandet innefattar en molnbaserad mjukvara och egna produkter samt projektledning, installation, service och support. Genom bolagets egna mjukvara, CURVES, kan kunder bl.a. mäta, visualisera och analysera användning av vatten, värme, el och energi samt debitera hyresgäster baserat på individuell förbrukning. EcoGuard har ett starkt varumärke och en marknadsledande position i Sverige.  

Vid transaktionstillfället verkade bolaget i Sverige med kunder bestående av privata fastighetsägare, kommunala fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar.

Bolaget omsatte ca 100 mkr och uppnådde en EBITDA-marginal om ca 15% vid transaktionstillfället.

Processen

PwC tilldelades projektet i augusti 2018 och genomförde en bred internationell process. Industriella samt finansiella köpare både i Sverige och internationellt kontaktades för att säkerställa en konkurrenskraftig process. Med bolagets unika marknadsposition, ledande erbjudande samt starka finansiella utveckling så attraherades ett stort intresse bland både internationella och svenska industriella och finansiella köpare.

Resultatet 

Transaktionen genomfördes framgångsrikt i enlighet med den ursprungliga tidplanen och på attraktiva villkor för säljarna. 

Köparen Fidelix är en finsk leverantör av fastighetssystem för automation och säkerhet och ägs av private equity-bolaget Procuritas. Genom förvärvet av EcoGuard stärker Fidelix sin position i Norden och skapar en nordisk marknadsledare inom smarta fastigheter. 

 

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide