Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC var exklusiv finansiell rådgivare till ägarna av Evolve vid försäljningen till AFRY

Seniora rådgivare

Transaktionen

Företaget

Evolve är ett snabbväxande mjukvaruutvecklingsbolag som erbjuder seniora konsulter som löser sina kunders komplexa digitala utmaningar.

Bolaget har på bara några få år byggt upp ett starkt renommé inom IT-branschen samt ett varumärke som attraherar den bästa kompetensen. Genom att låta talangfulla mjukvaruutvecklare jobba på spännande och utmanande projekt ihop med andra lika duktiga individer lyckas bolaget behålla sina talanger. 

Under 2020 hade bolaget cirka 50 konsulter och arbetade med ytterligare 20 underkonsulter. Omsättning och EBITDA uppgick till 85 miljoner kronor respektive 16 miljoner kronor.

Processen

PwC fick ett exklusivt försäljningsmandat i oktober 2020 och genomförde en bred internationell försäljningsprocess som riktade sig till både industriella och finansiella köpare. Evolve mottog ett mycket stort köparintresse från såväl svenska som internationella spelare, och efterfrågan för möten med bolagets ledning var hög.

Efter att ha genomfört due diligence i konkurrens valde ägarna till bolaget att gå vidare med AFRY.

Resultatet

Transaktionen undertecknades i början av april 2021 med AFRY som köpare. AFRY är ett konsultbolag som erbjuder tjänster och lösningar för industriprocesser, infrastrukturprojekt samt utveckling av IT-system. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och deras 16 000 anställda omsatte 19 miljarder kronor under 2020.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide