Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC var exklusiv finansiell rådgivare IETV Elektroteknik vid försäljningen till Addtech

waiting for train

Transaktionen

Verksamheten

  • IETV är en teknisk konsult som erbjuder kompletta kraftförsörjningslösningar för järnvägar och vattenkraftverk och täcker hela processen från planering, konstruktion och installation till testning och idrifttagning.
  • Bolaget har marknadsledande kompetens inom 16Hz elektrifierade järnväg och verkar på den svenska och norska järnvägen. Därutöver har IETV en unik produktportfölj av kritiska komponenter för kontrollsystem och är en nyckelleverantör av kontrollsystem för järnvägar och vattenkraftverk i Sverige och Norge
  • IETV hade cirka 40 anställda och omsatte cirka 80 miljoner kronor

Processen

  • PwC vann mandatet i januari 2020 och inledde en bred försäljningsprocess med både industriella och finansiella köpare. Tack vara attraktiva marknadstrender, en stark marknadsposition och en imponerande finansiell historia väckte IETV ett stort intresse bland både strategiska och finansiella köpare och PwC fortsatte med fyra potentiella köpare i due diligence-fasen
  • Efter en kortare due diligence-process med alla fyra köpare och reviderade bud gick sedan due diligence-processen vidare på exklusiv basis med en köpare

Resultat

  • Transaktionen signerades i mars 2021 där den slutliga köparen den svenska börsnoterade teknikhandelskoncernen, Addtech
  • Genom förvärvet kommer Addtech stärka sin position inom underhåll, service och prestandahöjning av elanläggningar inom järnväg-, vattenkraft-, industri-, och eldistributionssytem

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide