Exklusiv finansiell rådgivning vid försäljning av IKKAB till Maintrac

2019-09-11

Händer på mobiltelefoner vid rådgivning av försäljningen av IKKAB| PwC

Transaktionen

Företaget

IKKAB är ett svenskt el- och energikonsultföretag med ett tjänsteerbjudande som bl.a. omfattar beredning, projektledning och inspektioner inom affärsområdena Infrastruktur och Fastighet & Industri. 

Bolagets huvudkontor ligger i Borås, där IKKAB grundades 2006. IKKAB var representerat av 11 kontor i hela Sverige och hade ca. 100 anställda under 2018. 

Sedan IKKAB grundades har bolaget vuxit snabbt, i en takt motsvarande en CAGR på 42,7% mellan 2007-2017. Omsättningen uppgick till 103 Mkr under 2017. 

Processen

Marknaden för tekniska konsulter i Norden har de senaste åren visat en stark trend mot konsolidering, där stora företag tenderar att bredda sitt erbjudande, vilket ökar stordriftsfördelar och stärker deras marknadsposition.

PwC tilldelades projektet i maj 2018 och började förberedelser i juni.

Bolaget marknadsfördes till både potentiella industriella och finansiella köpare verksamma i Norden. Bolaget lockade stort intresse tack vare sitt tjänsteerbjudande och höga tillväxtpotential.

PwC fungerade som exklusiv finansiell rådgivare till säljare.

Resultatet

Maintrac ingår i en grupp tillsammans med We Consulting, som tillsammans erbjuder övergripande lösningar inom telekom och energi, ett serviceutbud som kompletteras väl av IKKABs tjänster. Gruppen hade före förvärvet cirka 220 anställda.

Huvudägaren till koncernen är Sobro. Maintrac Group och Sobro gick med på att förvärva 100% av aktierna i IKKAB i november.

 

 

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide