Exklusiv finansiell rådgivning vid försäljning av Infomaker Scandinavia AB

2018-11-26

Molnbaserat nätverk på en digital världskarta.

Infomaker är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder öppna, molnbaserade produktions- och publiceringslösningar för att skapa, lagra och presentera innehåll i alla kanaler. Bolaget grundades i början av 1990-talet och är i dag den dominerande leverantören av digitala verktyg mot mediabranschen i Norden. Sju av de tio största mediehusen i Norden använder Infomakerslösningar och system.

Köparen är Newscycle Solutions Inc. som genom förvärvet kommer integrera Infomakers verktyg med sina egna produkter. Genom en kombinerad produktportfölj av innehållsproduktion, lagring, presentation, annons, prenumeration och mobila lösningar kan mediehus arbeta effektivt och ändamålsenligt med alla plattformar och på alla nivåer inom sin organisation. Newscycleär den ledande mjukvaruleverantören för mediebranschen på den globala marknaden. Bolaget har sitt säte i USA och kontor över hela världen. Newscycle betjänar dagligen mer än 10 000 nyhetsorganisationer, radio/tv, magasin, finansiella tjänster och företagskunder. Newscycle ägs av PE-bolaget Vista Equity med säte i San Fransisco, USa.

PwC bistod ägarna med M&A-rådgivning i form av projektledning genom hela försäljningsprocessen inklusive identifiering och kontakt med köpare, informationsgivning, utvärdering av bud och support genom hela due diligence-processen och avtalsförhandlingarna fram till och med signering av avtal och tillträdet.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide