PwC var exklusiv finansiell rådgivare vid försäljningen av Infomaker Scandinavia AB till Newscycle Solutions Inc.

Infomaker är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder öppna, molnbaserade produktions- och publiceringslösningar för att skapa, lagra och presentera innehåll i alla kanaler. Bolaget grundades i början av 1990-talet och är i dag den dominerande leverantören av digitala verktyg mot mediabranschen i Norden. Sju av de tio största mediehusen i Norden använder Infomakerslösningar och system.

Köparen är Newscycle Solutions Inc. som genom förvärvet kommer integrera Infomakers verktyg med sina egna produkter. Genom en kombinerad produktportfölj av innehållsproduktion, lagring, presentation, annons, prenumeration och mobila lösningar kan mediehus arbeta effektivt och ändamålsenligt med alla plattformar och på alla nivåer inom sin organisation. Newscycleär den ledande mjukvaruleverantören för mediebranschen på den globala marknaden. Bolaget har sitt säte i USA och kontor över hela världen. Newscycle betjänar dagligen mer än 10 000 nyhetsorganisationer, radio/tv, magasin, finansiella tjänster och företagskunder. Newscycle ägs av PE-bolaget Vista Equity med säte i San Fransisco, USa.

PwC bistod ägarna med M&A-rådgivning i form av projektledning genom hela försäljningsprocessen inklusive identifiering och kontakt med köpare, informationsgivning, utvärdering av bud och support genom hela due diligence-processen och avtalsförhandlingarna fram till och med signering av avtal och tillträdet.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier