Exklusiv finansiell rådgivning vid försäljning av IT-total av majoritetspost till Segulah

Informationstavla i fabrik visar information om fullserviceleverans från AGVE

Transaktionen

Företaget

IT-Total är en ledande aktör inom säker IT, managerade tjänster och kundanpassad IT-infrastruktur. Bolagets grundades i Stockholm år 2011 och har i dag cirka 85 medarbetare. Kunderna omfattar allt från mindre företag till stora organisationer som ställer höga krav på kompetens, säkerhet och tillgänglighet.

Verksamheten omsätter cirka 260 miljoner kronor och har påvisat en stark historisk tillväxt.

Processen

PwC säkrade ett exklusivt försäljningsmandat genom sin starka marknadsposition inom företagsförsäljningar inom den aktuella sektorn tillsammans med ett brett internationellt nätverk. 

Efter en process innefattande kontakt med flertalet potentiella köpare stod Segulah avslutningsvis som den mest attraktiva förvärvaren.

Resultatet

Köparen förvärvade en majoritetspost, där tidigare ägare och grundare kvarstår för en fortsatt tillväxtresa.

Segulah är ett nordiskt riskkapitalbolag grundat 1994. Sedan starten har fem fonder startats, vilka tillsammans omfattar mer än 45 förvärv samt ytterligare runt 100 tilläggsförvärv. Förvaltat kapital uppgår till 8 miljarder kronor.

 

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide