PwC var finansiell rådgivare till Cinven vid försäljningen av Jernbro till Aksiom Partners

Bolaget

  • Jernbro är den ledande och en av de största aktörerna inom industriservice på den svenska marknaden, med en kundbas bestående av cirka 800 företag inom olika industrier. Jernbro erbjuder även automatiseringslösningar såsom AGVer (automated guided vehicles) och testsystem för motorer.
  • Jernbro hade vid transaktionstillfället en omsättning om cirka 900 miljoner kronor och ett rörelseresultat före avskrivningar om cirka 54 miljoner kronor.

Processen

  • Initialt var planen att sälja Jernbro i en strukturerad process. Det fanns dock företagsspecifika omständigheter som gjorde att en bilateral process var att föredra. Aksiom hade visat ett långvarit intresse av att förvärva bolaget och inkom med ett bud med som överträffade säljarens värdering av Jernbro. Därför erbjöds Aksiom att utvärdera ett köp av bolaget på exklusiv basis.
  • Efter förhandlingar kom vi överens om köpeavtalet med Aksiom.

Resultatet

  • Transaktionen stängde med attraktiva villkor för säljaren.
  • Aksiom förvärvade Jernbro som en plattformsinvestering, med ambition att konsolidera den Nordiska marknaden.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide