PwC var finansiell rådgivare vid försäljningen av LKN Industriautomation till Midroc Automation

LKN - kundreferens

Bolaget

  • LKN, grundat 1985, är en ledande systemintegratör och linjebyggare för fordonsindustrin. De erbjuder sina kunder effektiva helhetslösningar inom automation i Sverige och globalt och är en av Nordens största linjebyggare.
  • LKN hade vid transaktionstillfället en omsättning om cirka 180 miljoner kronor och en EBITDA om 17 miljoner kronor.

Processen

  • Genom en befintlig relation så anlitades PwC som rådgivare av ägaren till LKN, efter att han blivit uppvaktad av en intressent. Diskussioner inleddes med den intresserade parten, en svensk strategisk köpare och sedan länge en partner till LKN.
  • Efter en tid av diskussioner, förhandling och due diligence så visade ytterligare en partner, Midroc, till LKN sitt intresse. Midroc presenterade ett bud och fick möjlighet att färdigställa sin due diligence under en vecka. En vecka senare nåddes en överenskommelse och Midroc blev ny ägare till LKN.

Resultatet

  • Affären slutfördes på attraktiva termer för säljaren. Midroc och LKN har arbetat tillsammans i över tio år och den nya konstellationens stärker kunderbjudandet signifikant.
  • Midroc Automation är automationsbenet i Midroc-gruppen, en global partner inom energi, bygg och industri med en omsättning om cirka 500 miljoner kronor vid transaktionstillfället.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide