PwC var finansiell rådgivare till IK Investment Partners vid förvärvet av Netel

Företaget

  • Netel grundades 2000 som ett dotterbolag till det svenska byggföretaget PEAB och är i dag en ledande aktör inom tjänster och byggnation av fysiska tele-, bredbands- och elnät.
  • Under de senaste 15 åren har bolaget levererat helhetslösningar, med allt från planering och projektering till utförande och underhåll, åt bl.a. teleoperatörer, nätägare och fastighetsägare.
  • Netel har hade vid transaktionstillfället en omsättning om cirka 1,5 miljarder kronor med drygt 340 anställda vid 25 kontor i Sverige, Norge, Finland och Baltikum.

Processen

  • PwCs nära relation med ägaren Axcel gav oss tidigt en gedigen förståelse för Netels verksamhet och värdefull input om försäljningsprocessen.
  • Genom att tillföra ingående kunskap om Netel och dess marknad, värdering av bolaget och identifiera relevanta börsnoterade jämförelsebolag samt potentiella tilläggsförvärv, gavs IK tidigt ett försprång i processen i sin utvärdering av Netel.
  • Vi arbetade nära tillsammans med IK genom hela processen i syfte att få till en affär med tilltalande villkor. Tack vare ett gemensamt team med sakkunskap inom Corporate Finance och kommersiell due diligence, som PwC och IK satte samman resulterade det i en mycket attraktiv affär.

Resultatet

  • Med IK som ny ägare, är Netel mycket väl positionerat att fortsätta sin expansion för att bli norra Europas ledande aktör inom infranet-tjänster.
  • Genom att utnyttja IKs expertis inom att bygga och utveckla framgångsrika företag, tidigare erfarenheter av tjänsteföretag samt omfattande nätverk av industriella rådgivare, förväntas förvärvet bli mycket värdefullt för båda parter.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Jonas Ericson

Jonas Ericson

Partner M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 16

Fredrik Axler

Fredrik Axler

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 26

Henric Ingemarson

Henric Ingemarson

Partner M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 67

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide