PwC var rådgivare åt Biochem Group vid förvärvet av Nordic Biomarker

PwC Corporate Finance anlitades som finansiell rådgivare av Biochem Group, en kinesisk tillverkare av laboratorieutrustning, i samband med deras förvärv av Nordic Biomarker.

Umeåbaserade Nordic Biomarker utvecklar, tillverkar och säljer reagenser för hemostasanalys för användning i sjukhuslaboratorier över hela världen. Företagets främsta produkter är D-dimer-reagenser som används för att upptäcka och kvantifiera blodkoagel. Kunderna är framför allt medelstora producenter av koagulationsinstrument baserade i Västeuropa, som köper bolagets produkter på OEM-basis. Nordic Biomarker grundades 2008 och har vuxit snabbt med ökande marginaler.

Biochem är en ledande leverantör av diagnosutrustning, medicinska reagenser och förbrukningsartiklar, eftermarknadsstöd och kompletta laboratorielösningar till den offentliga hälso- och sjukvården i Kina. Biochem har tre större anläggningar och över 40 servicekontor i Kina. Antalet anställda är cirka 350.

När Nordic Biomarker bjöds ut till försäljning genom en auktionsprocess inledde Biochem ett nära samarbete med PwC för att säkerställa en transaktion på fördelaktiga villkor. En av nyckelfaktorerna för att uppnå önskat slutresultat var att bistå Biochem med sakkunskap om lokala förhållanden på den svenska transaktionsmarknaden, men även att informera säljaren om kinesisk affärskultur, lagstiftning och transaktionsförfaranden.

Tack vare exklusivitet i ett tidigt skede av processen och det gemensamma team med expertkunskap inom Corporate Finance, värdering och finansiell och skattemässig due diligence som PwC satte samman kunde Biochem säkra en mycket lyckad affär.

Förvärvet ger Nordic Biomarker direkt access till den snabbväxande kinesiska marknaden och tryggar samtidigt Biochems försörjning av högkvalitativa reagenser, varför transaktionen förväntas bli extremt värdefull för båda parter.

"The PwC team acted very professionally and fast in a complicated deal. They also showed a big cross cultural understanding which led to a successful result. The business relationship built up during this process will definitely lead to a continued cooperation in future transactions."

Wilson Yao, CEO, Biochem Group

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide