PwC var finansiell rådgivare åt OpenSolution vid försäljningen till IK Investment Partners

OpenSolution grundades 2005 och är en snabbväxande leverantör av kassa- och betalningslösningar i Norden. Bolaget bedriver egen mjukvaruutveckling och försäljning av paketerade betalningslösningar som omfattar mjukvara, hårdvara, supporttjänster samt kortinlösen.

Som ett resultat av OpenSolutions starka mjukvaruutveckling, unika erbjudande och starka fokus på innovation och flexibilitet, så är bolaget en föredragen partner till många ledande aktörer inom flera branscher i Norden.

OpenSolution har sitt huvudkontor i Göteborg och hade vid förvärvet drygt 37 anställda. Bolaget uppnådde en omsättning om MSEK 79,5 och en EBITDA om MSEK 22,8 under 2015.

PwC gjorde stora ansträngningar i att få en djup förståelse för OpenSolutions marknad och verksamhet i syfte att nå ut till potentiella köpare med starka ”Investment Highlights”.

PwC genomförde en bred internationell process som genererade stort intresse i Sverige men även internationellt. PwC använde sitt internationella nätverk i Europa, Amerika och Asien för att säkerställa en stark konkurrens i försäljnings-processen.

PwC arbetade nära ägaren genom hela processen för att säkra affären på mycket förmånliga villkor.

Med den nya ägaren så strävar OpenSolution att fortsätta sin expansion i Sverige och internationellt genom organisk tillväxt och förvärv.

Genom IK Investment Partners kunskaper i att expandera företag internationellt så har bolaget en stark strategisk position för ännu en lyckad tillväxtresa framöver.

”PwC tog på ett professionellt sätt ett helhetsansvar i försäljningsprocessen med att hitta en lämplig köpare av bolaget. Teamet kompletterande varandra bra innan och under den intensiva DD-processen samt var till stor hjälp med avtalsvillkoren som både köpande och säljande bolag kunde enas om.”

Christian Johansson, grundare och ägare OpenSolution

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide