Exklusiv finansiell rådgivning vid försäljning av STRIHL Scandinavia till Indutrade

Idrottsanläggning på kvällen med belysningsarmaturer från STRIHL

Transaktionen

Företaget

STRIHL Scandinavia (”STRIHL”) är en ledande leverantör av belysningsarmatur för utomhusbruk. Erbjudandet omfattar LED-produkter för utomhusbelysning av bland annat vägar, gator, parker och idrottsanläggningar. STRIHL är ett innovativt företag som kännetecknas av högteknologiska produkter med fokus på energieffektivitet och kvalitet. I den certifierade och moderna produktionsanläggningen i Kungsbacka utvecklas, designas och tillverkas stolpar, högmaster och armaturer för belysning efter kundernas önskemål.

Bolaget verkar huvudsakligen i Sverige och Finland och kunderna består till stor del av kommuner, installationsbolag och elkonsulter. 

Bolaget omsatte ca 60 mkr under 2018 och uppnådde en EBITDA-marginal om 36%. 

Processen

PwC tilldelades projektet i augusti 2018 och förberedelser startades igång kort därefter.

PwC marknadsförde bolaget till industriella köpare globalt samt finansiella köpare verksamma i Norden och lyckades skapa ett stort intresse bland ett flertal intressenter.

Resultatet 

Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer tekniska komponenter och lösningar. Företagets historia går tillbaka till 1978 och har sedan dess gjort hundratals förvärv.

Indutrade förvärvade 100% av aktierna och tillträde ägde rum den 4 mars 2019. STRIHL ingår nu i Indutrades affärsområde Fluids & Mechanical Solutions.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide