PwC var finansiell rådgivare till Litorina vid försäljningen av Sveba Dahlen Group till The Middleby Corporation

Bolaget

  • Sveba Dahlen grundades 1948 och har en marknadsledande position inom högkvalitativa bageriugnar och bageriutrustning i norra Europa. Bolaget säljer sina produkter under de tre varumärkena Sveba Dahlen, Glimek och Bear. Bolaget har en egen säljorganisation på hemmamarknaderna samt ett brett nätverk av distributörer världen över.
  • Bolagets huvudkontor är beläget i Fristad (Sverige), med produktion och säljkontor i Bröndby (Danmark), Viljandi (Estland) och Madrid (Spanien).
  • Sveba Dahlen Group omsatte vid transaktionstillfället cirka 530 miljoner kronor och hade en EBITDA marginal om 11 procent.

Processen

  • PwC arbetade nära bolagets ledning och ägare i processen för att utveckla en djup förståelse för bolaget, marknaden och transaktionsprocessen. PwC var i hög grad delaktiga i att bistå bolagets ledningsgrupp i arbetet med att ta fram en ny affärsplan samt positionering av Sveba Dahlen Group mot tänkta köpare.
  • Vi genomförde flertalet strategiska workshops i samarbete med bolaget och dess ägare, Litorina. Genom PwC:s breda internationella nätverk identifierades flertalet internationella köpare. Efter att en aktör tidigt visat starkt intresse att förvärva Sveba Dahlen Group, genomfördes en snabb bilateral process.

Resultatet

  • Den slutliga köparen blev amerikanska The Middleby Corporation, listat på NASDAQ, som är världsledande inom kommersiell köksutrustning. The Middleby Corporation omsatte vid transaktionstillfället cirka 18,4 miljarder kronor. Genom förvärvet av Sveba Dahlen Group förstärker The Middleby Corporation sin position på marknaden för bageriutrustning. Vidare möjliggör förvärvet ytterligare tillväxtmöjligheter för Sveba Dahlen Group inom The Middleby Corporations breda internationella säljorganisation.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide