PwC var rådgivare till ägarna av Svensk e-identitet vid försäljningen till Visma Consulting AB

PwC var finansiell rådgivare till ägarna av Svensk e-identitet vid den framgångsrika försäljningen till Visma Consulting.

Svensk e-identitet utvecklar, säljer, levererar och underhåller elektroniska autentiserings- och signeringstjänster.

Det Uppsalabaserade bolaget arbetar med en molnbaserad arkitektur. Affärsmodellen bygger på licensiering av Software as a Service (SaaS).

PwC genomförde en konkurrensutsatt försäljningsprocess som riktade sig till ett stort antal finansiella investerare och industriella köpare och genererade ett stort intresse.

Den slutliga köparen, Visma Consulting, ingår i Visma-koncernen som är en av Skandinaviens ledande leverantörer för programvaror för automatisering av affärsprocesser med en omsättning på cirka 8 miljarder NOK och 5 500 anställda.

"Överlåtelsen skulle inte varit möjlig utan PwC."

Jörgen Hellgren, delägare och vd, Svensk e-identitet

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide