PwC var finansiell rådgivare vid försäljningen av Svensk Markservice till Green Landscaping

Företaget

  • Svensk Markservice grundades för över 25 år sedan och är en svensk, rikstäckande, leverantör av grönyteskötsel.
  • Bolaget, som är representerat på över 40 orter runtom i Sverige, bedriver kontraktsbaserad grönytesskötsel med kompletterande landscapingtjänster.
  • Svensk Markservice hade vid transaktionstillfället en omsättning om cirka 840 miljoner kronor och en EBITDA om 45 miljoner kronor.

Processen

  • PwC anlitades tack vare vårt internationella nätverk, goda erfarenheter från tidigare transaktioner inom sektorn för grönyteskötsel, samt tack vare vår långvariga relation med Nalka efter att ha agerat rådgivare åt dem i två tidigare transaktioner.
  • Innan processens början så blev Nalka uppvaktade av två industriella intressenter, inklusive Green Landscaping, som båda indikerade ett starkt intresse i att förvärva Svensk Markservice. Innan början på en bred försäljningsprocess så blev båda intressenterna uppmanade att lämna indikativa bud, och kvalificerade därmed för nästa steg, due diligence.

Resultatet

  • Den hårt konkurrensutsatta processen genomfördes i en snabb takt och efter endast några få veckor så hade Green Landscaping slutfört sin due diligence, och kunde därmed skaffa sig ett övertag i den slutliga budförhandlingen och slutföra transaktionen innan utsatt tidplan.
  • Green Landscaping är ett svenskt börsnoterat bolag inom grönyteskötsel- och landscapingtjänster.
  • Med den nya ägaren så strävar Svensk Markservice att fortsätta sin expansion i Sverige och internationellt genom organisk tillväxt och förvärv.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner, Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide