PwC var rådgivare till ägaren av TAWI vid försäljningen till SEB Private Equity – en del av SEB:s kapitalförvaltningsverksamhet

TAWI har erbjudit produkter för materialhantering i mer än 20 år och är idag en global marknadsledare inom lätta lyft och kan erbjuda helhetslösningar för alla typer av industrier. Produkterbjudandet består huvudsakligen av vakuumlyftar, elektriska lyftvagnar och traverssystem. Bolagets produkter erbjuder kunden en ergonomisk, säker och effektiv lösning.

TAWI är baserat i Kungsbacka och är representerat över hela världen med dotterbolag i fem länder och över 90 distributörer i ett 50-tal länder. Under 2016 förväntas försäljningen uppgå till ca 205 MSEK med ett EBITDA-resultat på ca 51 MSEK.

PwC investerade mycket tid åt att analysera drivkrafterna och trenderna inom TAWI:s marknadsnisch för att kunna positionera bolaget på ett attraktivt sätt. PwC bistod också TAWI inför försäljningen med en finansiell databok (Financial Vendor Assistance). Försäljningsprocessen riktade sig till såväl finansiella investerare som industriella köpare och genererade ett mycket stort intresse.

Den slutliga köparen, SEB Private Equity, är en nordisk private equity-investerare och ingår i SEB:s kapitalförvaltningsverksamhet. SEB Private Equity förvaltar ca 30 miljarder kronor åt sina kunder. TAWI:s tidigare ägare och ledning investerar tillsammans med SEB Private Equity.

”PwC har varit rådgivare till oss under processen och på ett utmärkt sätt, ledsagat oss i alla dess faser. Genom det stora intresse vi har mött, har processen krävt intensivt arbete från alla inblandade och vi är mycket nöjda med insatsen från PwC. Vi är även nöjda med de förslag på intressenter PwC gav, vilket ledde oss fram till en för alla parter bra lösning.”

Leif Emblad, ägare och vd, TAWI

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide