PwC var finansiell rådgivare till Volvo Cars vid omstruktureringen av Amtek Components Sweden

Bolaget

  • Amtek Components Sweden ("Floby") grundades år 1956 som en underleverantör till Volvo Cars och är idag en världsledande tillverkare av fordonskomponenter för den globala marknaden. Floby erbjuder tillverkning av bromsskivor, hjulnav och vevstakar för ett flertal globalt kända bilmärken, inklusive Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, Ford, Land Rover, Jaguar, Renault Trucks, Mack Trucks med flera
  • Floby hade vid omstruktureringen cirka 440 anställda, en omsättning om cirka 1,8 miljarer kronor och en EBITDA om cirka 200 miljoner kronor.

Bakgrund

  • Flobys verksamhet avknoppades från Volvo Cars under 2015 och såldes till indiska Amtek Group, vilket delvis finansierades av en säljarrevers utgiven av Volvo Cars. Amtek Group åsidosatte emellertid sina första åtaganden från säljarreversen och Volvo Cars tog över kontrollen av Floby med en ambition att hitta en ny köpare till bolaget.

Process

  • PwC blev anlitade av Volvo Cars för att hantera försäljningen av Floby. Ett stort antal både industriella och finansiella köpare över hela världen blev kontaktade att delta i processen och för att nå ut till så många potentiella köpare som möjligt använde PwC sitt globala nätverk i varje respektive land. Trots en aggressiv tidplan visade ett stort antal köpare ett mycket starkt intresse för att förvärva Floby.

Resultatet

  • Hög konkurrensanspänning under processen med ett flertal budgivare resulterade emellertid inte i en extern köpare. Ett fåtal faktorer påverkade utfallet, men tidsaxeln och en del andra omständigheter talade för att Volvo Cars tog tillbaka fabriken. Volvo Cars kommer att driva dotterbolaget som en komponentfabrik med egen styrelse och med ett nytt neutralt bolagsnamn, det vill säga Automotive Components Floby.

Kontakta oss

Johan Rosenberg

Partner / Head of M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 52

Följ oss i sociala medier