Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Due diligence

Vi har lång erfarenhet av att utföra due diligence åt köpare och säljare av verksamheter. Vi erbjuder också operationell och kommersiell due diligence. I vår integrerade ansats kombineras tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Finansiell Due Diligence

Våra specialister erbjuder analys och slutsatser som ger dig värdefull beslutsinformation i samband med värdering av verksamheten, underlättar finansiering samt stöd vid förhandlingsbordet. Tack vare vårt internationella nätverk har du tillgång till rådgivning och förhandlingsstöd vid gränsöverskridande transaktioner och till specialister inom områden som pensioner, IT, miljö- och HR-frågor.

Läs mer om finansiell due diligence

 

Kommersiell Due Diligence

Tack vare gedigen praktisk kunskap och transaktionserfarenhet kan våra välmeriterade konsulter ge dig den hjälp du behöver. Till ditt förfogande står också PwC:s globala nätverk av högt kvalificerade specialister med erfarenhet från olika branscher som innebär att vi kan sätta samman ett team som passar just dina behov.

Läs mer om kommersiell due diligence

Operationell Due Diligence

Vårt team har tillgång till specialister inom hela PwC både i Sverige och internationellt vilket innebär att vi kan utvärdera nästan alla operationella frågor.

Operationell due diligence kan omfatta såväl företagets kärnprocesser som stödfunktionerna.

Läs mer om operationell due diligence

Vi kan hjälpa till med analys av:

 • Historiska intäkter
 • Kostnadsstruktur och lönsamhetsutveckling
 • Finansiell ställning - rörelsekapitalbehov, kassaflöden, pensionsplaner
 • Analys av antaganden
 • Konstruktion av budget och prognoser
 • Marknadsanalys
 • Konkurrentanalys
 • Kundanalys
 • Förvärvsanalys
 • Scenario och känslighetsanalys
 • Inköp
 • IT
 • Produktutveckling
 • Tillverkning
 • Logistik
 • Eftermarknadstjänster
 • Finansfunktionen
 • Verksamhetsstyrning
 • Miljö- och hållbarhetsfrågor

Kontakta oss

Henrik Petré

Henrik Petré

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 87

Magnus Rembacken

Magnus Rembacken

Partner Transaction Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 15

Mikael Burelo

Mikael Burelo

Partner Transaction Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 11

Erik Wall

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader, PwC Sverige

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide