Operationell due diligence

Vad innebär en Operationell Due Diligence?

Operationell Due Dilligence (ODD) är den första etappen i en värdeskapande process. Den ger insikter som krävs för att förbättra resultatet för ett förvärvsobjekt eller för att påvisa värdet i en enhet som ska avyttras.

Varför genomföra en ODD?

I en företagstransaktion så behövs en ODD både på sälj- och köp-sidan. En ODD är en oberoende och objektiv granskning av ett företags operativa aktiviteter såsom IT, HR, logistik, produktion etc.


Säljaren

Säljaren vill presentera verksamheten på ett konsekvent och effektivt sätt gentemot potentiella köpare samt minska ledtiden för att besvara frågor från intresserade budgivare. Vidare bidrar ODD analysen till det informationsunderlag som ställs till förfogande i datarummet och som används vid management presentationer.

 

Köparen 

Köparen vill säkerställa att en investeringshypotes stämmer, att den avyttrade enheten är operativt funktionell och kommer möta framtida förväntningar. ODD processen är ett viktigt verktyg för köparen ett att identifiera risker och implikationer på kostnadsbasen.

Hur bidrar PwC:s ODD rådgivning till transaktionens resultat?

Nyckeln till en framgångsrik transaktion är att skapa rätt frågeställning och minimera tiden för informationsinsamling. Med lång erfarenhet av transaktionsrådgivning har PwC byggt upp den expertis och operativa kunskap som krävs för att finna kärnfrågorna i en transaktion och förenkla en komplex process.

Med nära samarbete med våra kunder hjälper vi till att beskriva deras verksamhet på ett effektivt sätt och säkerställer därmed att transaktionsvärdet maximeras.

 

Kontakta oss

Thomas Fossum

Thomas Fossum

Deals Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 27

Marcus Johansson

Marcus Johansson

Partner Deals, PwC Sverige

Tel 0729-80 92 45

Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner Deals, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 15

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide