Kapitalanskaffning och finansiering

Vi hjälper till med finansiering, finansiell rådgivning och kapitalanskaffning

Oberoende finansiell rådgivning i samband med kapitalanskaffning och finansiering

PwC:s Debt & Capital Advisory bistår uppdragsgivare, såväl inom privat som offentlig sektor, med kapitalanskaffningar, upphandling av finansiering och att lösa alla typer av finansieringsbehov.

Som oberoende finansiella rådgivare bistår vi med att identifiera och genomföra anpassade finansieringslösningar, för företag i olika skeden från uppstart till expansion, och för offentlig sektor från analys av möjliga finansieringslösningar till genomförande efter en strukturerad upphandlingsprocess.

Vår roll är att som oberoende finansiell rådgivare bistå med;

  • Rådgivning kopplat till anskaffning av eget kapital, lånefinansiering, refinansiering, projektfinansiering, kapitalisering, utköp (MBO) eller förvärvsfinansiering.
  • Bistå med att uppnå optimal finansiering utifrån uppdragsgivarens specifika krav och förutsättningar.
  • Strukturera och upphandla finansiering såsom bank-, obligations-, leasing-, och projektfinansiering.

Vi har ett brett etablerat nätverk av investerare och kreditgivare från eget kapital till lånefinansiering och har möjlighet att bistå uppdragsgivare med att driva konkurrensutsatta processer för att uppnå bästa möjliga finansiering och lösa uppdragsgivarens finansieringsbehov.

 

 

Läs mer om debt and capital advisory och finansmarknaden

Presentation av Debt & Capital Advisory och verksamheten i Sverige

Läs mer om PwC:s Debt & Capital Advisory och vad vi kan hjälpa er med. I dokumentet beskrivs de olika möjligheter som finns för oss att bistå er i finansieringsprocessen oavsett om ni är ett noterat bolag i behov av refinansiering eller ett nystartat bolag i behov av expansionskapital.

Ladda ner dokument

 

Leverage finance update

PwC:s Leveraged Finance Update Q4 2017

I vår kvartalsrapport kring den europeiska lånemarknaden ser vi ingen avmattning under sista kvartalet 2017 och temperaturen är fortsatt hög med goda finansieringsvillkor för låntagare. Det görs fortsatt många förvärv drivet av god tillgång till finansiering till goda villkor och kovenanter

Leveraged Finance Update 11.2017

PwC:s Leveraged Finance Update Q3 2017

Det nuvarande klimatet på den europeiska lånefinansieringen och obligationsmarknaden.

Finansiärer i Europa fortsätter att eftertrakta tillgångar och ger allt mer tillmötesgående villkor. Redan efter tre kvartal under 2017 har utställandet av lån och obligationer överträffat hela år 2016. Tempen tas på den heta marknaden och särskilt fokus läggs på de allt mer attraktiva finansiella villkor som erbjuds i olika form.

Ladda ner dokument

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide