Minska rörelsekapitalet och frigör kapital till tillväxten

mätinstrument

Nordiska bolag skulle kunna frigöra sammanlagt 24 miljarder euro genom en bättre hantering av rörelsekapitalet. Det visar den nya rapporten "Nordic Working Capital Report" från PwC.
  

Vad är rörelsekapital?

Rörelsekapital, working capital på engelska, är kapitalet företaget binder upp i den löpande verksamheten. Att hållbart minska nivån på rörelsekapitalet är en av de billigaste finansieringskällorna. Ett företags förmåga att bedriva en ändamålsenlig verksamhet och samtidigt hålla låga nivåer av rörelsekapital kan resultera i högre avkastning på investerat kapital och mer pengar till att skapa tillväxt.

PwC:s rapport Nordic Working Capital Report visar hur situationen ser ut i Norden. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Här följer de viktigaste ur resultatet.

3 viktiga resultat i rapporten

  • Nordiska bolag skulle kunna frigöra sammanlagt 24 miljarder euro genom att fokusera på de operationella och kulturella förändringar som krävs för att optimera rörelsekapitalet.
  • Nivån på rörelsekapitalet har försämrats under året och de nordiska företagen presterar fortsatt sämre än europeiska och nordamerikanska företag. Försämringen beror på sämre hantering av lager och kundfordringar. Den har motverkats något av en ökad press på försörjningskedjan.
  • Investeringar i anläggningstillgångar är fortsatt lägre i Norden än globalt. För låga investeringar utgör ett hot mot långsiktig tillväxt. Genom att optimera rörelsekapitalet kan nordiska företag frigöra nödvändigt kapital för att finansiera ökade investeringar.

Hur PwC kan hjälpa till?

  • Snabb identifiering och realisering av kostnads- och kontantförbättringar genom hela värdekedjan.
  • Optimering av  processerna som underbygger rörelsekapitalscykeln.
  • Dataanalys och digitala lösningar för mätning och uppföljning av rörelsekapitalet.
  • Förankring av en "cash culture" i organisationen.
  • Utrullning av supply chain financing lösningar.
illustration rörelsekapital

Om rapporten:

"Nordic Working Capital Report" är en anpassad studie för Norden, baserad på PwC:s globala analys "Working Capital Report 2017/18 – Pressure in the system"

Kontakta oss

Thomas Fossum

Thomas Fossum

Deals Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 27

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide