Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Företagstransaktioner inom små och medelstora företag

Företagstransaktioner - köp eller försäljning

Ska du sälja ett bolag, en division eller ska du kanske köpa? Vilka möjligheter finns för att affären ska bli optimal? Vad är viktigt att tänka på före, under och efter transaktionen?

En väl underbyggd analys är ofta förutsättningar för en lyckad företagsöverlåtelse eller ett lyckat förvärv. Du har garanterat nytta av vår erfarenhet som har en av Nordens största aktörer inom företagstransaktioner.

En bra affär kräver planering

Ett lyckat företagsförvärv, företagsöverlåtelse eller kapitalanskaffning kännetecknas av att den har förberetts väl, genomförs professionellt och följs upp på rätt sätt. Till ditt förfogande står ett stort antal specialister som har stor erfarenhet av att genomföra strukturerade processer som garanterar att dina intressen tillvaratas genom hela processen.

Tack vare ett stort och aktivt internationellt nätverk kan vi också bistå i såväl förvärv som utomlands som att identifiera internationella köpare i försäljningar. Det innebär att du kan få stöd vid alla typer av interna och externa överlåtelser.

Vi hjälper dig bland annat med:

 • Utarbeta förvärvs- och försäljningsstrategier
 • Projektledning
 • Identifiera och utvärdera förvärvskandidater eller köpare, nationellt och internationellt
 • Presentationsmaterial
 • Uppskatta synergier och aktieägarvärde vid tänkta transaktioner
 • Kontakt med potentiella köpare eller förvärvskandidater
 • Simulera finansiering
 • Koordinera andra tjänster och externa rådgivare
 • Genomföra due diligence
 • Skattestruktur
 • Utvärdera bud
 • Förhandlingstaktik

Incitamentsprogram

Klarar ni av att locka och behålla de största talangerna? Hur belönar ni framgångsrika medarbetare? Vilka konkreta åtgärder kan uppmuntra beteenden som ni vill stärka?

Kampen om kompetent arbetskraft blir allt mer intensiv och många företag behöver förnya sina strategier för att attrahera, motivera och belöna sina medarbetare. När vi skapar incitamentsprogram utgår vi från de beteenden ni vill uppmuntra, er utvecklingsfas och era framtidsutsikter samt aktieägar- och medarbetarperspektivet. Incitamentsprogram i form av bonus, optioner eller aktieprogram blir alltmer efterfrågat. Vi har gedigen erfarenhet från både små och medelstora företag i de flesta branscher.

Du kan få hjälp med: 

 • Utvärdering av strategiskt och affärsmässigt upplägg av incitamentsprogram 
 • Analys av skatte- och redovisningsaspekter 
 • Förslag på upplägg och lansering av program 
 • Eventuell värdering av företaget och valt instrument 
 • Framtagande av formalia 
 • Värdering av pågående program
Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide