Förvärvsanalys

Vad är förvärvsanalys?

Analysera verksamheten, dess strategi och aktiviteter utifrån ett externt perspektiv. Validera företagets affärsmässiga förmåga, erbjudande, position och risker utifrån ett marknads-, konkurrent- och kundperspektiv.

  • Är företagets prognoser realistiska/uppnåeliga?
  • Finns det konstnadseffektiva sätt att förbättra verksamheten inför en försäljning eller efter ett förvärv?
  • Vilka möjligheter till värdeskapande finns och vilka är de största riskerna?

Kontakta oss

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier