Förvärvsanalys

Vad är förvärvsanalys?

Analysera verksamheten, dess strategi och aktiviteter utifrån ett externt perspektiv. Validera företagets affärsmässiga förmåga, erbjudande, position och risker utifrån ett marknads-, konkurrent- och kundperspektiv.

  • Är företagets prognoser realistiska/uppnåeliga?
  • Finns det konstnadseffektiva sätt att förbättra verksamheten inför en försäljning eller efter ett förvärv?
  • Vilka möjligheter till värdeskapande finns och vilka är de största riskerna?

Kontakta oss

Erik Wall

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide