Marknadsanalys

Vad är marknadsanalys?

Analysera marknadens och branschens attraktivitet genom att analysera marknadstorlek, tillväxt, trender, etableringshinder, substitut, positioner i värdekedjan och andra värdeskapande parametrar.

  • Vilka bolag går bättre eller sämre än marknaden och var finns det intressanta investeringsmöjligheter?
  • Vilka är de underliggande drivkrafterna i marknaden och hur påverkar de tillväxt och dynamik?
  • Hur utvecklas delmarknader, prisnivåer och volymer?
  • Var finns intäkterna och marginalerna i värdekedjan och vad finns det för strategiska positioner på marknaden?
  • Hur påverkar marknaden företagets möjligheter till värdeskapande och vilka är de största riskerna?

Kontakta oss

Erik Wall

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide