Marknadsanalys

Vad är marknadsanalys?

Analysera marknadens och branschens attraktivitet genom att analysera marknadstorlek, tillväxt, trender, etableringshinder, substitut, positioner i värdekedjan och andra värdeskapande parametrar.

  • Vilka bolag går bättre eller sämre än marknaden och var finns det intressanta investeringsmöjligheter?
  • Vilka är de underliggande drivkrafterna i marknaden och hur påverkar de tillväxt och dynamik?
  • Hur utvecklas delmarknader, prisnivåer och volymer?
  • Var finns intäkterna och marginalerna i värdekedjan och vad finns det för strategiska positioner på marknaden?
  • Hur påverkar marknaden företagets möjligheter till värdeskapande och vilka är de största riskerna?

Kontakta oss

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier