Scenario och känslighetsanalys

Vad är scenario och känslighetsanalys?

Efterfråge- och intäktsanalyser för att utvärdera affärsplaner, tillväxtplaner och prisstrategier. Scenarioutveckling för att utvärdera effekterna av olika ekonomiska utfall. Känslighetsanalyser av underliggande antaganden för värdeskapande, nyckeltal och prognoser.

  • Vad finns det för potentiella scenarier på marknaden och hur skulle de påverka vår finansiella situation?
  • Hur påverkas vårt företag om andra försäljningskanaler utvecklas bättre än våra befintliga kanaler?
  • Hur ska vi prioritera och bemöta olika scenarier i strategi- och affärsplanerna?

Kontakta oss

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier