Scenario och känslighetsanalys

Vad är scenario och känslighetsanalys?

Efterfråge- och intäktsanalyser för att utvärdera affärsplaner, tillväxtplaner och prisstrategier. Scenarioutveckling för att utvärdera effekterna av olika ekonomiska utfall. Känslighetsanalyser av underliggande antaganden för värdeskapande, nyckeltal och prognoser.

  • Vad finns det för potentiella scenarier på marknaden och hur skulle de påverka vår finansiella situation?
  • Hur påverkas vårt företag om andra försäljningskanaler utvecklas bättre än våra befintliga kanaler?
  • Hur ska vi prioritera och bemöta olika scenarier i strategi- och affärsplanerna?

Kontakta oss

Erik Wall

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide