Verktyg för att bedöma den potentiella påverkan av covid-19

Bedöm den potentiella påverkan av covid-19 och mät företagets beredskap att agera

Vi är alla är bekymrade över hälsan och välbefinnandet för våra medarbetare, vårt samhälle och främst våra nära och kära. Vi på PwC vill ge dig ett användbart verktyg för att förstå den nuvarande och framtida inverkan av covid-19 på er organisation så att ni kan fatta välgrundade beslut för er personal, företag och era kunder.

PwC:s covid-19 Navigator är ett interaktivt verktyg online och gratis för er att använda. Det är utformat för att hjälpa er att bättre förstå var ni befinner er och är på väg inom följande sex fokusområden:

  • Krishantering och kommunikation

  • Arbetskraft

  • Verksamheten och leveranskedjan

  • Ekonomi och likviditet

  • Skatt och handel

  • Strategi och varumärke

Frågorna tar cirka 20-30 minuter att besvara, därefter får ni en rapport baserad på era specifika svar för er verksamhet tillsammans med våra insikter och rekommendationer. I rapporten går det också att jämföra företagets egna risk och beredskap med liknande organisationer.

Klicka på denna länk för att komma igång

Om du har några frågor kring denna undersökning eller hur vårt kristeam kan hjälpa dig att hantera utmaningarna med covid-19, vänligen kontakta Cecilia Cederberg.

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier