Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Ökning av cyberattacker och bedrägerier under covid-19

2020-10-27

bedrägeriförsöken har ökat under covid-19-pandemin

Att olika typer av cyberattacker och bedrägerier ökar under en kris är inget nytt fenomen och den pågående covid-19 pandemin är inget undantag. Privatpersoner och organisationer har under pandemin utsatts för fler bedrägeriförsök än normalt genom att kriminella utnyttjar den panik, oro och den sårbarhet som den rådande situationen medför i samhället.

– Cyberrelaterad brottslighet är ett område som kontinuerligt utvecklas med mer avancerade tekniker och tillvägagångssätt och nästintill alla företag drabbas i någon form. Risken att utsättas är extra stor under en krissituation eftersom många organisationer då lägger fokus och resurser på att hantera de mest kritiska områdena inom verksamheten vilket kan exponera infrastrukturen, säger Cecilia Cederberg, Forensic and threat management, PwC.

Distansarbete som numera blivit vardag för många företag kan medföra ett minskat försvar mot så kallade phishingattacker på grund av att nätverkssäkerheten ofta begränsas eller saknas utanför företagets skalskydd samt att IT-avdelningens direkta support inte är lika lättillgänglig. Anpassningar till mer manuella, informella processer kan även medföra avvikelser från företagets normala kontrollmiljö och således öka risken för både externa och interna oegentligheter. 

Coronakrisen har nu pågått i över ett halvår. Det är fortsatt extra viktigt att vara medveten och uppmärksam, både som företag och som individ, på hur man kan stå emot och minska risken för bedrägerier. En viktig komponent i detta är att ledande befattningshavare ser över vilka sårbarheter som finns inom den egna organisationen och hur arbetet med kris- och bedrägeririskhantering ser ut. Som en del i detta arbete kan det vara värdefullt att ta stöd av en extern part med relevant expertis vilket även medför ett oberoende syn- och förhållningssätt.
 

"Cyberrelaterad brottslighet är ett område som kontinuerligt utvecklas med mer avancerade tekniker och tillvägagångssätt och näst intill alla företag drabbas i någon form".

Cecilia Cederberg, Forensic and threat management, PwC Sverige

Så kan PwC hjälpa dig

Vi på PwC Forensic Threat Management kan hjälpa dig och ditt företag att förebygga samt hantera bedrägerier och kriser genom:

  • Utredning av misstänkta oegentligheter

  • Granskning av interna kontroller och processer

  • Risk- och sårbarhetsanalyser

  • Incidenthantering och stöd vid säkerhetsincidenter

  • Rådgivning i IT säkerhetsprojekt

  • Penetrationstest av intern och extern IT-miljö samt av applikationer och enheter

Kontakta gärna oss om du vill veta mer.
 

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Cecilia Cederberg

Partner, Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cybersäkerhet?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Hide