Identitets- och behörighetshantering

Dina medarbetares digitala identiteter är nyckeln till verksamhetens mest känsliga information. Därför fokuserar cyberattacker allt oftare på att komma åt just behörigheter. Men med rätt systemstöd och processer kan du skydda din verksamhet.

Digital identitet är måltavla för cyberattacker

I de flesta organisationer är både personalomsättning och användandet av konsulter högre nu än för tio år sedan. Det behöver ofta gå snabbt från beslut till att en person ska kunna arbeta, vilket kräver både effektiva processer och hög säkerhet. Parallellt har organisationer i dag mer data, system och applikationer än någonsin. Det blir helt enkelt mer att hålla koll på – och mindre tid att faktiskt göra det på. Därför är det inte ovanligt att organisationer har utmaningar med sin behörighetshantering. Det är en stor säkerhetsrisk som cyberbrottslingar gärna utnyttjar till sin fördel. Som tur är finns det smarta lösningar som inte bara gör er säkrare utan dessutom frigör tid – så att du kan fokusera på annat.

"I dag är målet för cyberattackerna ofta medarbetarnas digitala identitet i syfte att komma åt organisationens samlade och mest känsliga tillgångar."

Mika Wrede, Cyber Security and Digital Trust, PwC Sverige

Skydda dig med en samlad styrka och ett effektivt systemstöd

Det bästa sättet att skydda verksamheten är att ta ett samlat grepp kring styrning, processer och it-stöd. När du kombinerar smarta verktyg med strukturerade processer får du en identitets- och behörighetshantering som du kan känna dig trygg med. Handhavandet blir enklare, säkerheten högre och inte minst, din it-avdelning får arbetsro.

För att lyckas med arbetet bör du

  • inkludera både verksamheten och it

  • identifiera viktiga stakeholders tidigt och involvera dem

  • analysera behoven för att förstå prioriteringar

  • implementera lösningar gradvis (börja leverera värde snabbt)

  • ta hjälp av rådgivare för att undvika onödiga fallgropar.

Vi har cyberspecialister som hjälper dig att få en trygg, säker och enkel identitets- och behörighetshantering på plats. Genom våra partnerskap med ledande produktleverantörer kan vi erbjuda en helhetslösning – från styrning och regelverk till projektledning och teknisk implementation.

Cyberordboken

IAM, PAM? Vi förklarar några av de vanligaste begreppen inom identitets- och behörighetshantering.

Läs mer i cyberordboken

Intelligent systemstöd för behörighetskontroll

SailPoint är ett världsledande teknikföretag inom identitetshantering. Deras mjukvara hjälper företag få koll på vilka som har access till sina digitala system. De erbjuder en smart lösning för identitetshantering som baseras på AI och maskininlärning för att automatisera processerna och spara tid och pengar.

"Fler regelverk, ökad användning av digitala lösningar och distansarbete sätter press på organisationer att ha kontroll på sin identitets- och behörighetshantering."

Mika Wrede, Cyber Security and Digital Trust, PwC Sverige

Kontakta oss

Mika Wrede

Mika Wrede

Senior Manager, Digital Trust, PwC Sverige

Tel 0728-80 92 34

Följ oss i sociala medier