Cloud Security – så maximerar du din molnsäkerhet

Planerar du att använda molnlösningar för att implementera en ny affärs- eller verksamhetsmodell? Behöver du säkerställa rätt integration? Använder du molnappar men vill förbättra hanteringen av efterlevnads- och cybersäkerhetsriskerna?

Vi hjälper dig att identifiera de åtgärder du behöver för att maximera din molnsäkerhet. Utifrån din riskprofil implementar vi rätt skyddsnivå för dina system och data.
 

"Molnsäkerhet är viktigare än någonsin i en värld där cyberattacker och geopolitiska konflikter blivit en del av vår vardag."

Magnus Lindkvist, Cyber Security, PwC Sverige

Våra tjänster

Molnsäkerheten först med vår Secure Cloud Life Cycle

Är dina molnsystem säkra? Svaret får du med Cloud Security Assessment Suite

Molnövervakning med vår Cloud Infused Security Monitoring

Secure Cloud-Life-Cycle

Fas 1: Strategi och governance

Första steget är att hjälpa dig att utveckla och implementera en ny säkerhetsstrategi. Vi tillhandahåller även support med cybersäkerhetsaspekterna under hela livscykeln för ditt molnsystem.

Fas 2: Design och arkitektur

Nästa steg är att designa och forma en säker molnarkitektur. Vi guidar dig genom denna process och hjälper dig att utveckla en plan för ökad molnsäkerhet.

Fas 3: Implementering

Nu gäller det att implementera en säker molnarkitektur och  konfigurera säkra (multi-) molnmiljöer, från olika leverantörer – inklusive hybridmiljöer.

Fas 4: Drift och förbättringsåtgärder

Efter implementeringen kan vi säkerställa en säker drift av din molnlösning, tillsammans med processer för säkerhetsövervakning och incidenthantering.

Cloud Security Assessment Suite

Hur säkra är dina molnssystem?

Med PwC:s tjänst Cloud Security Assessment Suite arbetar du med en holistisk approach för att utvärdera säkerheten i dina molnsystem. Här ingår anpassade säkerhetskontroller av både tekniken och processerna som du använder. Tjänsten hjälper dig att identifiera den aktuella mognadsnivån för dina processer och bedöma hur säker din molnmiljö är – oberoende av vilken molnleverantör eller tjänstemodell du använder.
 

Cloud Compliance & Security Inspector

Molntekniken utvecklas konstant. Följden blir att användare får allt svårare att hålla reda på alla tillgängliga molnsäkerhetskonfigurationer – än mindre förstå dem och hålla dem uppdaterade.

Vår tjänst Cloud Compliance & Security Inspector (Cloud CSI) kontrollerar om dina säkerhetsinställningar överensstämmer med beprövade standarder och identifierar eventuella svagheter. Med Cloud CSI kan du se om du utnyttjar alla säkerhetsfunktioner som din molnleverantör erbjuder. För att säkerställa objektivitet och riskbaserat tillvägagångssätt använder vi en modell som är baserad på vår erfarenhet från olika molnmiljöer över hela världen.
 

Mognadsbedömning

För att säkerställa en smidig övergång till molnlösningar är det viktigt att definiera den aktuella mognadsnivån för dina relevanta IT- och säkerhetsprocesser. Våra experter hjälper dig att fastställa den aktuella mognadsnivån och identifiera möjliga risker. Vi skapar även en exekveringsplan baserad på resultaten för att du ska kunna hantera risker, täppa till säkerhetsluckor och förbättra mognaden i dina processer.

Säkerhetsbedömning av molnarkitekturer

Som en del av våra arkitekturbedömningar utvärderar vi säkerhetsåtgärder på alla nivåer inom din molntjänstarkitektur – både planerade och implementerade. Detta ger dig en översikt över svagheter i arkitekturen och genererar rekommendationer för att säkerställa skydd mot cybersäkerhetshoten.
 

Cloud-infused security monitoring

Övervaka molndataflöden

Vi hjälper dig med migreringslösningar för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM). Våra experter finns också till hands med vår implementeringsmetod för molnövervakning för att guida dig genom hela processen för SIEM-lösningar som Azure Sentinel.

Molnbaserad tjänst som förenklar den dagliga verksamheten

Azure Sentinel är vår hanterade tjänst för säkerhetsövervakning, både för dina molnlösningar och din lokala programvara. Tillsammans med våra säkerhetsexperter hjälper lösningens integrerade AI- och maskininlärningsfunktioner till att kraftigt förenkla den dagliga säkerhetsoperationen. Resultatet blir automatiserade svarsprocesser och en kraftig minskning av falska positiva frekvenser.
 

Molnsäkerhet:  en av våra kärnkompetenser

Vårt arbete med revision och rådgivning har gett oss en grundlig förståelse för cloud computing. Våra team har relevant kunskap inom olika certifieringar – både leverantörsspecifika från Microsoft, Amazon och Google Cloud, och allmänna som CCSK och CCSP.

Vi kan utvärdera och implementera säkerhetsåtgärder i alla molnmiljöer, inklusive storskaliga multimolnsystem. Vårt internationella nätverk av experter gör att vi kan garantera molnsäkerhet i alla processfaser var som helst i världen.
 

Kontakta oss

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Maria Nikic

Maria Nikic

Senior Associate, Cloud Security, PwC Sverige

Tel 0729-95 24 63

Burak Özgirgin

Burak Özgirgin

Director, Cloud Security, PwC Sverige

Tel 0705-66 98 90

Följ oss i sociala medier