Cyberrisk - investera rätt för att möta de digitala hoten

I vårt allt mer digitaliserade samhälle går det inte längre att enbart se på digitala på risker utifrån it-miljön och dess sårbarheter. Verksamheter blir allt mer molnbaserade och nya framväxande teknologier, såsom artificiell intelligens, AI, och blockchain, förändrar sättet att arbeta på.

Information och data är i dag många gånger en organisations viktigaste tillgång, vilket har inneburit att hotbilden förändrats och att spionage, underrättelse och organiserad brottslighet kan bedrivas digitalt.

Vad är cyberrisk?

Cyberrisk handlar om att förstå risk och sårbarhet. Med den kunskapen som grund går det sedan att ta reda på vad som är mest skyddsvärt för verksamheten och vilka konsekvenser som cyberhoten kan föra med sig. Cyberrisk består av tre komponenter – hot, sårbarheter och påverkan. Genom att analysera de här tre delarna blir det möjligt att prioritera vilka säkerhetsåtgärder som är viktigast, samt vilka och hur stora investeringar som krävs.

Vad behöver ni göra?

Många organisationer behöver få en ökad förståelse för sin riskexponering utifrån såväl hotbild, sårbarheter och påverkan. En sådan genomgång behöver ske kontinuerligt och strukturerat, samt kommuniceras på ett begripligt sätt till olika delar av verksamheten – hela vägen upp till styrelserummet.

Cybersäkerhet är inte längre enbart en teknikfråga för IT-avdelningen. I stället är det nu en strategisk fråga där styrelse och ledning har det yttersta ansvaret, vilket ställer krav på proaktivitet och förmågan att fatta snabba riskbaserade beslut.

De organisationer som redan i dag arbetar aktivt med cyberrisker för att framtidssäkra verksamheten, kommer sannolikt att vara morgondagens vinnare.

Hur kan PwC hjälpa er?

Exempel på vad vi kan hjälpa er med är: 

  • Identifiera de mest skyddsvärda systemen, processerna och tillgångarna

  • Upprätta en så kallad hotprofil för er verksamhet

  • Identifiera, analysera och värdera cyberrisker

  • Skapa struktur för rapportering av cyberrisk och som är anpassad till olika delar av verksamheten

  • Tydliggöra vilka säkerhetsinvesteringar som behöver göras och se till att de blir är kostnadseffektiva

Kontakta oss

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Följ oss i sociala medier