Pågående cyberbedrägerier

2022-10-21

Just nu pågår bedrägeriförsök där cyberkriminella aktörer har utgett sig för att vara PwC. Aktörerna har skickat så kallade "phishing-mail" till olika företag i syfte att begå brott. 

Vi arbetar för närvarande med full kraft på att lösa problemet. Vi ser självklart mycket allvarligt på denna typ av brottslighet och kommer att samverka med brottsbekämpande myndigheter i ärendet. Vid frågor ber vi dig kontakta vårt kundcenter.

Kundcenter, telefon: 010-212 50 00
kundcenter@se.pwc.com

På vår Cyber Security-sida har vi samlat allmänna råd och stöd kring cyberrisker och cybersäkerhet.
 

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide