Storbolagschefer efterlyser krafttag mot cyberhoten

kvinna i profil med hand på skärm

Företagsledare runt om i världen ser med oro på de allt mer komplexa cyberhot som riktas mot det egna bolaget och samhället. Cybersäkerhet är nu ett av de områden där vd:arna ser störst behov av lagstiftning. De vill även se mer av samarbete mellan politiker och näringsliv för att lösa cyberutmaningarna. Det här visar en sammanställning från PwC där närmare 1 600 företagsledare har svarat på frågor om cybersäkerhet. 

73 procent av de medverkande bolagscheferna uttrycker oro för cyberhoten. Utöver de egna strategierna för att hantera utmaningen så efterlyser de även mer av lagstiftning och samarbete.

Resultaten från undersökningen visar även på att cyberhoten blir allt mer svåra att hantera. 75 procent menar att den ökade komplexiteten kring cyberhot är det som har överlägset störst påverkan på bolagens strategier för cybersäkerhet.

Regleringen av internet kommer att öka

Rapporten visar också på att 71 procent av vd:arna tror att de politiska beslutsfattarna kommer att införa mer av reglering  för att tvinga företag att i sin tur reglera innehåll på internet som till exempel sociala medier. 

Den digitala scenen kommer även att påverkas enligt företagsledarna i undersökningen, där så många som 75 procent av de svenska vd:arna tror att de oligopolliknande positioner som många teknikjättar har idag kommer att brytas upp via politiska initiativ.

Bolagscheferna efterlyser samarbete

Undersökningen visar även att vd:arna vill se ett ökat samarbete mellan politik och näringsliv, men här finns samtidigt mer att önska. Till exempel är det bara 21 procent av de svenska företagsledarna som tycker att politik och näringsliv tar steg mot ökat samarbete kring gemensamma internationella policies och regler för cybersäkerhet. 

 – Här handlar det inte bara om synen på säkerhet för det egna bolaget. När cheferna får lista de viktigaste områdena när det gäller behov av samarbete för att stärka samhällets säkerhet och förtroende, så hamnar cybersäkerhet på en tydlig förstaplats, berättar Katja Severin Danielsson och fortsätter;

– Eftersom attacker kan få konsekvenser utanför den egna verksamheten så är det viktigt att inte isolera cybersäkerhetsarbetet till det egna bolaget. Organisationen måste hålla koll på leverantörer och partners, men även förstå den egna säkerhetsrollen i leverantörskedjan.

Företagsledare skalar ner sin digitala närvaro

Enligt undersökningen så har drygt var fjärde bolagschef skalat ner sin egen digitala närvaro under det senaste året och nästan lika många  – 23 procent  – har slutat använda digitala assistenter som Amazon Alexa, Apple Siri och Google Assistant. 

 – Det kan finnas olika orsaker till den här beteendeförändringen, men det kan mycket väl bero på oro för cyberhot som avlyssning, utpressning och bedrägerier. Vi har ju på senare tid sett flera exempel på företagsledare som råkat ut för cyberincidenter, så agerandet här kan vara en försiktighetsåtgärd, menar Jakob Bundgaard.
 

"När cheferna får lista de viktigaste områdena när det gäller behov av samarbete för att stärka samhällets säkerhet och förtroende, så hamnar cybersäkerhet på en tydlig förstaplats."

Katja Severin Danielsson, partner, PwC Sverige

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Jakob Bundgaard

Partner Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Katja Severin-Danielsson

Katja Severin-Danielsson

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 25

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cybersäkerhet?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Hide