Domen från svenska storbolag: Sverige kan inte försvara sig mot cyberattacker

man och kvinna tittar på dator i serverrum

Trots att cyberhoten blir allt mer uppmärksammade så görs det inte tillräckligt för att öka säkerheten. Det menar chefer i 100 av Sveriges största bolag, som för andra året i rad har intervjuats av PwC. Hela 83 procent av de medverkande bolagen tycker inte att Sverige är tillräckligt väl rustat för att klara av cyberhoten.

Andra resultat från undersökningen "Cyberhoten mot Sverige 2019" är bland annat att:

  • Hälften av bolagen i undersökningen har varit utsatta för en cyberattack under 2018 och utvecklingen framåt väntas bli än dystrare. 65 procent räknar nämligen med att 2019 blir ett år med fler cyberattacker mot den egna organisationen än 2018.
  • Cybersäkerhet är fortfarande en undanskymd fråga i många bolag. Bara 28 procent av informationssäkerhetscheferna (CISO) rapporterar direkt till vd eller styrelse och av dessa är det endast fyra procent som rapporterar till styrelsen.
  • Så många som 81 procent anser att ny teknik som till exempel robotik och automatisering ökar riskerna för cyberattacker.
  • 48 procent såg en ökning av så kallade tredjepartsrisker under 2018.
  • Bolagen vill se mer handlingskraft från politikerna är när det gäller utbildningsinsatser. 95 procent tycker att cybersäkerhet bör involveras redan i grund- och gymnasieskolan som en del i lärandet om digitalisering. 77 procent anser att det behövs fler specifika utbildningar med inriktning cybersäkerhet på universitet och högskolor.
     

Ladda ner rapport

Cyberhoten mot Sverige 2019

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Jakob Bundgaard

Partner Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Per-Arne Molin

Per-Arne Molin

Partner, PwC Sverige

Tel 0761-00 77 76

Katja Severin-Danielsson

Katja Severin-Danielsson

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 25

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cybersäkerhet?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Hide