Digital säkerhet - skydda den digitala närvaron

man i serverhall

Ta kontroll över er digitala säkerhet

Det digitaliserade samhällets baksida är den ökade sårbarheten för intrång och attacker. Aldrig tidigare har hoten varit så många och komplexa och aldrig tidigare har behoven av att stärka den digitala säkerheten varit större. Det finns heller inte en enda fixerad hotbild eller en enhetlig modell för skydd, utan i stället är både utmaningar och lösningar unika.

Vad är digital säkerhet?

Digital säkerhet handlar om att skydda den digitala närvaron och innehåller de ramar och verktyg som kan användas för att säkra identitet, tillgångar och teknik. Exempel på viktiga frågor som handlar om digital säkerhet är:

 • Vilka är de största utmaningarna för vår verksamhet när det gäller cybersäkerhet?
 • Har vi tillräckligt med resurser för att hantera cyberhoten?
 • Hur har vi bekräftat att vi överensstämmer med olika regelverkskrav för vår bransch?
 • Har vi hanterat risker kopplade till medarbetare?
 • Hur hanterar vi tredjepartsrisker?
 • Vad behöver vi göra för att säkerställa IT-säkerheten framåt?

Vad kan vi hjälpa er med?

PwC har specialistkompetens för att identifiera vilka insatser inom digital säkerhet som ger störst effekt för verksamheten. Vi hjälper våra kunder att utvärdera den nuvarande digitala säkerheten och hur den kan organiseras, styras och genomföras på ett bättre sätt framöver. Här är exempel på vad vi hjälper våra kunder med när det gäller digital säkerhet:

 • Säkerhetsgranskningar - till exempel penetrationstester
 • Bygga en säkerhetskultur
 • Införande av ramverk för säkerhet
 • Bakgrundskontroller
 • Hotbildsanalyser
 • Inventering och granskning av tredjepartslösningar
 • Bedömning/testning av back up-förmåga
 • Kontinuerlig övervakning av IT-miljön
 • Övningar – till exempel Game of Threats

Kontakta oss för mer information om hur ni kan stärka ert företags digitala säkerhet.
 

Kontakta oss

Paul Brady

Paul Brady

Director, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 10

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Följ oss i sociala medier