Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Världens ledare inom IT-säkerhet förstärker sina försvarslinjer

kvinna och man läser på surfplatta om it-säkerhet

Nu ökar de globala satsningarna på IT-säkerhet för att motstå angreppen från till exempel ransomware. Många företag förbereder sig för nya hotbilder under 2021. PwC:s nya rapport "Global Digital Trust Insights 2021" bygger på svar från 3 249 företagsledare inom IT över hela världen.

Undersökningen visar på global, regional och branschnivå hur organisationer och företag behöver tänka kring sina cybersäkerhetsstrategier för att gå starka ut från den digitala omvandlingen och effektivera sin kapacitet.

– Överlag kan vi se att världens CISO:s och ledare inom IT-säkerhet höjer garden och planerar att öka investeringarna inom cybersäkerhet de närmaste åren. Vi ser en tydlig trend där IT-säkerhetsfrågorna börjar ta en självklar plats inom både företagsledningar och bolagsstyrelser. Här i Sverige, liksom över hela världen, har vi sett många exempel på hur cyberangrepp kan orsaka stor operationell och finansiell skada på verksamheten. Cyberangreppen kommer från alla håll, genom olika metoder och drabbar i princip alla branscher, säger Anders Carlsson, Cyber Security, PwC.

Världen blir allt mer digital och därmed också mer sårbar för cyberattacker. Utbrottet av covid-19 har dessutom påskyndat digitaliseringen och medför en intensifiering av den digitala trenden.

– Konsekvenserna av pandemin som distansarbete och att kontoren flyttat hem till medarbetarna och nya digitala processer införts på rekordtid, leder till att nya känsliga- och sårbara- miljöer uppstår. IT-förövarna är ytterst medvetna om detta och tar varje tillfälle i akt att hitta och penetrera de svaga punkter som uppstår, säger Henrik Friang, Cyber Security, PwC.
 

Global Digital Trust Insights 2021

 • 50 procent inkluderar cybersäkerhet i affärsbesluten.
 • 55 procent av affärs- och IT-ledare rapporterar ökad cyberbudget 2021.
 • Över 50 procent har börjat implementera nya cybersäkerhetsmetoder och strategier.
 • 56 procent bedömer ransomware-angrepp som troligt eller mycket troligt under 2021.
 • 51 procent av företagen planerar att anställa fler medarbetare inom cybersäkerhet de närmaste tolv månaderna.
   

 5 strategier för att stärka företagets cybersäkerhet

 1. Hög tid att uppdatera din cybersäkerhetsstrategi. Agera agilt på riktigt och anpassa strategierna efter verklighetens hotbilder.

 2. Se över din cyberbudget. Får du verkligen ut det maximala av dina investeringar?

 3. Arbeta preventivt och förskjut fördelen från angriparen till dig. Ligg steget före genom att ständigt vara medveten om angriparens nästa drag.

 4. Bygg motståndskraft för alla scenarier. Du är inte starkare än din svagaste länk.

 5. Framtidssäkra dina säkerhetsteam. Har du rätt kompetenser på plats, även för morgondagens utmaningar?
   

Om undersökningen

"Global Digital Trust Insights 2021" bygger på svar från 3 249 vd:ar och chefer och genomfördes i juli och augusti 2020. Respondenterna är baserade över hela världen och är verksamma inom följande branscher: teknik, media, telekom (22 procent), detaljhandel och konsumentmarknader (20 procent), finansiella tjänster (19 procent), industriell tillverkning (19 procent), hälsa (8 procent) och energi, verktyg och resurser (8 procent).
 

"Vi ser en tydlig trend där IT-säkerhetsfrågorna börjar ta en självklar plats inom både företagsledningar och bolagsstyrelser."

Anders Carlsson, Cyber Security, PwC Sverige

Kontakta oss

Anders Carlsson

Anders Carlsson

Director, Cyber Security and Digital Trust, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 63

Henrik Friang

Henrik Friang

Director Digital Trust, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 64

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cybersäkerhet?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

Hide