Cyber Security – är du redo för en cyberattack?

Digitalisering står högt på ledningars agenda i dag och skapar nya  förutsättningar för verksamheter inom både privat och offentlig sektor. Vi  får hela tiden anpassa oss efter nya arbetssätt, spelregler och affärsmodeller. Den digitala transformeringen ger oss oändliga möjligheter, samtidigt som den för med sig nya risker, inte minst inom cybersäkerhet.

Träna ledningen, styrelse och medarbetare med Game of Threats

Game of Threats är ett digitalt spel för att träna och utmana ledningar, styrelser och medarbetare i att hantera och utveckla sitt cybersäkerhetsarbete. Genom att simulera och skapa bästa möjliga upplevelse av effekten av cyberrelaterade incidenter, kriser eller attacker. Ni får en bättre förståelse för riskerna och kunskap om vilka verktyg som krävs för att hantera cyberrelaterade hot.

Träna på att ta avgörande beslut vid en cyberattack

Game of Threats ger en unik upplevelse genom att låta dig som deltagare utmanas och ta avgörande beslut samt ta del av eventuella konsekvenser av era handlingar i realtid. Du som deltagare tränas i att göra aktiva val för hur du vill skydda din verksamhet med begränsad tillgång till information och resurser. Spelet konfigureras och anpassas utifrån er verklighet och ger er en ökad förståelse för vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda er verksamhet

Vägledning från cyberspecialister

Deltagarna spelar under ledning av våra cyberspecialister, och ni får direkt feedback på val av strategi och beslutsfattande. Spelmiljön är utvecklad för att skapa en realistisk upplevelse där båda sidor tvingas ta snabba och avgörande beslut med minimal information. Du får som deltagare ökade kunskaper genom direkt återkoppling i realtid, möjlighet till diskussion om alternativa cybersäkerhetsstrategier, beslut samt analys av resultaten av era val.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan ta kontrollen över ert cybersäkerhetsarbete.
 

Kontakta oss

Ulrika Fejne

Ulrika Fejne

Manager Risk & Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0728-80 94 85

Följ oss i sociala medier