Informationssäkerhet

Genom att skydda din information, skyddar du din verksamhet

Information är idag en av de viktigaste tillgångarna i våra verksamheter. Vi är beroende av att den är tillgänglig, korrekt och når rätt personer. Informationssäkerhet handlar om åtgärder som säkrar, klassificerar, skyddar och hanterar information. Genom att skapa fungerande processer och system bidrar vi till att hindra att den läcker ut, förvanskas eller förstörs. Informationssäkerhet är inte bara grunden för en trygg verksamhet. Idag är det en central fråga för att uppnå verksamhetsmål.

Inom Informationssäkerhet kan vi hjälpa er att:

  • Genomföra riskanalyser och kontinuitetsplanering
  • Upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet och genomföra informationsklassning
  • Införa och implementera skydd, från ledningssystem till tekniska och fysiska skydd
  • Revision och uppföljning av informationssäkerhet
  • Säkerställa att ni uppnår kraven mot lagar, förordningar och regelverk, exempelvis den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)
     

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Henrik Hammarberg

Director, PwC Sverige

Tel 0707-78 87 93

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide