IT-säkerhet

IT-säkerhet som leder till bättre affärer

IT-användande och digitala lösningar är centralt för alla verksamheter idag. Digitaliserade lösningar är ett effektivt sätt att öka produktion och funktionalitet inom verksamheten, men kan samtidigt innebära en stor risk när allt inte fungerar som det ska. En systematiserad IT-hantering skyddar samt säkerställer tillgänglighet och kvalitet på data som din organisation behöver i ert dagliga arbete.

Vi hjälper er att skydda information och att bygga upp en resiliens mot digitala angrepp och andra IT-incidenter. Med organisationens behov och kravprofil som utgångspunkt utvecklar vi tillsammans den strategiska och praktiska IT-säkerheten som behövs för att bibehålla en hög säkerhetsstandard.

Inom IT-säkerhet hjälper vi er att:
  • Definiera och uppfylla era mål vad gäller IT-säkerhet
  • Kravställa och skapa IT-lösningar efter verksamhetens behov
  • Utreda hur väl din IT-miljö fungerar idag och hur den kan förbättras

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Per-Arne Molin

Partner, PwC Sverige

Tel 0761-00 77 76

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier