IT-säkerhet

IT-säkerhet som leder till bättre affärer

IT-användande och digitala lösningar är centralt för alla verksamheter i dag. Digitaliserade lösningar är ett effektivt sätt att öka produktion och funktionalitet inom verksamheten, men kan samtidigt innebära en stor risk när allt inte fungerar som det ska. En systematiserad IT-hantering skyddar samt säkerställer tillgänglighet och kvalitet på data som din organisation behöver i ert dagliga arbete.

Vi hjälper er att skydda information och att bygga upp en resiliens mot digitala angrepp och andra IT-incidenter. Med organisationens behov och kravprofil som utgångspunkt utvecklar vi tillsammans den strategiska och praktiska IT-säkerheten som behövs för att bibehålla en hög säkerhetsstandard.

Inom IT-säkerhet hjälper vi er att:
  • Definiera och uppfylla era mål vad gäller IT-säkerhet
  • Kravställa och skapa IT-lösningar efter verksamhetens behov
  • Utreda hur väl din IT-miljö fungerar i dag och hur den kan förbättras
     

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Per-Arne Molin

Partner, PwC Sverige

Tel 0761-00 77 76

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide