Managed Security Services

Låt oss ta ett helhetsgrepp på er säkerhet

Managed Security Services är säkerhetstjänster som helt eller delvis läggs ut till en tjänsteleverantör. Vid ett samarbete med PwC så kan ni överlåta samtliga säkerhetsaspekter till oss.

Vad kan PwC hjälpa er med?

Som exempel har vi ett stort fokus på Endpoint Security Protection och andra incident relaterade frågor och vi erbjuder även en prenumerationstjänst på Threat Intelligence. 

PwC ingår allianser med ett antal globala partners där vårt samarbete har visat sig vara mycket effektivt och gynnsamt för våra kunder. När det gäller Endpoint Security Management är syftet att få visibilitet och kontroll över IT-miljön, genom att identifiera skadlig aktivitet och säkerhetsutmaningar. PwC har sedan flera år en strategisk allians med en marknadsledande aktör för detektering av endpoints. Kombinationen av avancerad programvara och vår expertis och erfarenhet innebär unika möjligheter.

Fokus ligger inte bara på skadlig programvara utan även på en mängd andra indikatorer på incidenter, som till exempel olaglig användning av användaruppgifter och kapning av administrationsverktyg för att schemalägga skadliga aktiviteter. 

Vi har även vår egna plattform Terrain Intelligence som samlar in och analyserar data från många olika källor och som innebär att vi kan upptäcka de senaste och mest sofistikerade hoten.
 

Hur kan PwC hjälpa er?

  • End-point Management

  • Threat Intelligence

  • Incident Management

  • Privileged Access Management

  • Security Monitoring

  • Secure SDLC

  • Identity and Access Management

  • Security Monitoring

Kontakta oss

Paul Brady

Paul Brady

Director, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 10

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Följ oss i sociala medier