Risk and Business Continuity Management

Risk-, kontinuitets- och krishantering har aldrig varit viktigare

I dag krävs att organisationer har effektiva processer för att hantera sina operativa och tech-relaterade risker. Ett bra riskhanteringsarbete resulterar i förberedda och anpassningsbara organisationer som har koll på sina kritiska beroenden. Vi kan hjälpa din organisation med implementering av integrerade riskhanteringsprocesser, verksamhetsanalyser samt kontinuitetshantering (BCM).

Att kunna stå emot en kris kan vara avgörande för en organisation och dess varumärke. Vi kan hjälpa dig med processutveckling, utbildning och övning för att utveckla en krisberedskap som utgår från att förebygga, förbereda, hantera och återställa. Detta ger dig de verktyg du behöver för effektiv krishantering, och återhämtning genom avbrottsplanering (disaster recovery).
 

Inom Risk and Business Continuity Management hjälper vi er att:

  • Få en översikt av vilka risker och sårbarheter som berör er verksamhet
  • Få koll på och kontroll över era kritiska beroenden för minskad risk av tredjepartspåverkan
  • Etablera långsiktiga arbetsmetoder för effektiv incident-, och krishantering
  • Uppnå organisatorisk resiliens med hjälp av kontinuitetsplanering och avbrottshantering

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide