Analytics och AI: stora möjligheter, hanterbara risker

I dag har alla organisationer någon form av analytiska processer som bearbetar stora datamängder för att lösa komplexa affärsutmaningar. Men endast analyser räcker inte långt för att nå konkurrensfördelar.

I stället är det de analytiska innovatörerna som snabbast får försprånget. Här spelar AI en stor roll. AI automatiserar uppgifter som kräver mänsklig kognition, som bedrägerianalyser i försäkringsföretag, underhållsarbeten inom en flygplansflotta, förarlösa bilar och andra tillämpningsområden. AI förstärker våra mänskliga beslut och kan i grunden förbättra affärsprocesserna och affärsmodellerna.

Vi på PwC hjälper dig att omvandla data till verklig affärsnytta. Till vår hjälp har vi PwC:s AI Lab som testar forskning genom praktiska experiment, agila och prototyper som kan identifiera affärspotentialen genom ny teknik.

Kunden vet allt om dig. Vet du allt om kunden?

Företag som ser information som en tillgång och lyckas omvandla data till affärsnytta kommer röra sig längs innovationsresan snabbare än sina konkurrenter. Nya dataflöden som exempelvis Big Data (clickdata, sociala mediadata med mera) har skapat nya möjligheter för marknadsförare att leverera kundupplevelser i alla kanaler.

Exempel på hur analytics används i dag:

  • Komplexa prismodeller som kombinerar kundens unika priskänslighet och företagets marginalbegränsningar inom till exempel försäkringsbolag
  • Kundunika och beteendebaserade erbjudanden och interaktioner för att öka kundengagemang och försäljning 
man skriver på laptop

PwC Responsible AI Toolkit – AI på ett etiskt sätt.

AI har potentialen att skapa stora ekonomiska och samhälleliga fördelar för företag, regeringar och privatpersoner världen över. Men med stor potential kommer stor risk: tar dina algoritmer beslut som stämmer överens med dina värden? Litar kunder på hur du hanterar och utnyttjar deras data? Hur påverkas ditt varumärke om du inte kan förklara hur dina AI-system fungerar? 

Att svara på dessa frågor är ett ansvar som faller på oss alla: styrelseledamöter, vd, affärsenhetschefer och AI-specialister. För att lära dig mer kan du utforska vårt Responsible AI Toolkit – en serie anpassningsbara ramar, verktyg och principer – som hjälper din organisation att utnyttja kraften i AI på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.  

Ta del av rapporten:

PwC's Responsible AI
 

"Tar dina algoritmer beslut som stämmer med dina värden? Litar kunder på hur du hanterar deras data? Hur påverkas ditt varumärke om du inte kan förklara hur dina AI-system fungerar?"

Kontakta oss

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Team Lead Data & Advanced Analytics, PwC Sverige

Tel 0706-06 22 66

Sofia Lönnkvist

Sofia Lönnkvist

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 24

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide