Analytics & AI: Addera affärsvärde i hela värdekedjan och alla typer av beslut


Analytics har under de senaste 20 åren varit en viktig drivkraft för att skapa insikter och konkurrensfördelar. I dag har alla organisationer etablerat någon form av analytisk förmåga från standardiserad business intelligence rapporter av tidigare trender till innovativ deep-learning som bearbetar stora datamängder för att lösa komplexa affärsproblem.

 

Det är de analytiska innovatörerna som snabbast får försprånget

Enklare analyser är inte tillräcklig för att ge företag konkurrensfördelar, utan i stället är det de analytiska innovatörerna som snabbast får försprånget. Verktyg och system har utvecklats för att tillgodose allt mer sofistikerade analyser. Men många företag kämpar fortfarande med att komma ikapp utvecklingen för att snabbare takt kunna omvandla data till verklig affärsnytta.
 

Kunden vet allt om dig. Vet du allt om kunden?

Företag som ser information som en tillgång och lyckas omvandla data till affärsnytta kommer röra sig längs innovationsresan snabbare än sina konkurrenter. Nya dataflöden som exempelvis Big Data (clickdata, sociala mediadata med mera) har skapat nya möjligheter för marknadsförare att leverera kundupplevelser i alla kanaler.
 

Exempel på hur analytics används i dag

  • Komplexa prismodeller som kombinerar kundens unika priskänslighet och företagets marginalbegränsningar inom till exempel försäkringsbolag
  • Kundunika och beteendebaserade erbjudanden och interaktioner för att öka kundengagemang och försäljning 
man skriver på laptop

Kontakta oss

Alexander Fritsch

Alexander Fritsch

Digital Strategy, Data & Analytics, PwC Sverige

Tel 0729-97 26 02

Följ oss i sociala medier