Data governance och management- Så lyckas du med din informationshantering

De rätta insikterna föds ur rätt indata

Att bli datadriven börjar med en effektiv informationshantering. Våra data- och analystjänster fokuserar på områden som är avgörande för hur väl informationsstyrningen bidrar till att öka affärsvärdet av data och säkerställa att krav från kunder och myndigheter efterlevs:

1. Förstå den data du har och den data du behöver för att skapa en solid grund och driva databaserade insikter.

2. Organisera data. När du har skaffat rätt data måste du effektivisera, organisera och integrera det - vilket vanligtvis involverar data i molnet, datasjöar, data warehouse och andra datalagrings- och integrationstekniker.

3. Bygga förtroende för data. Transparens och säkerhet är två viktiga faktorer som kännetecknar god datastyrning, datakvalitet och data- rengöringsprocesser. PwC hjälper dig att skapa, underhålla och skala upp nya styrningsmodeller för information (data governance). 

Vad är DCAM?

Data Capability Assessment Model (DCAM V2) är en branschstandard och ramverk för best practices för att utveckla och upprätthålla omfattande datahanteringsprogram. Över 60% av den globala finansiella industrin och tillsynsmyndigheter använder DCAM för att utvärdera och benchmarka sin datahantering. PwC har varit delaktig i utvecklingen av DCAM V2 och hjälper dig med att efterlevnaden av ramverket. 

Dra nytta av våra strategiska allianser

Vi på PwC samarbetar med världens ledande teknologilverantörer. På så sätt kan vi hjälpa dig att kravställa en dataarkitektur som möjliggör en agil data- och insiktsdriven affärsutveckling.

kvinnan sitter framför dataskärm

7 trender inom informationshantering och styrning:

  • Tydligt ägarskap och policies för informationsstyrning och regelefterlevnad
  • Tillsättning av roller som Chief Data Officer och Data Protection Officer
  • Kartläggning och prioritering av data utifrån betydelse och risk
  • Dokumentation, kvalitetssäkring och uppföljning av dataflöden
  • Enhetlig hantering av kund-, risk- och finansiell data 
  • Tillgängliggörande av data tvärs över alla funktioner
  • Systemstöd för informationshantering och informationsstyrning

 

Kontakta oss

Sofia Lönnkvist

Sofia Lönnkvist

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 42 24

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide