Informationshantering: En förutsättning för den data- och insiktsdrivna organisationen

I takt med att organisationer blir allt mer datadrivna och insiktsfokuserade ökar kraven på hantering (Information Management) och styrning (Data Governance) av organisationens information. Ansvaret för att utforma och efterleva dessa båda vilar idag inte enbart på lednings- och IT-funktionerna utan bör nu ses som en integrerad del av hela verksamheten. Företagen börjar nu se informationen som en tillgång.

Rätt angreppssätt för att förbättra informationshantering och styrning och måste utgå från organisationens unika förutsättningar som ledningsfilosofi och styrning, vilken data som ska hanteras samt affärsmässiga och regulatoriska prioriteringar.

Hänsyn till dessa förutsättningar är avgörande för hur väl informationsstyrningen kommer att lyckas bidra till att öka affärsvärdet av data och säkerställa att krav från kunder och myndigheter efterlevs.
 

Informationshantering och styrning får större fokus

7 tecken på att informationshantering och styrning får allt större fokus inom organisationer är dessa satsningar:

  • Ägarskap och policies för informationsstyrning och regelefterlevnad
  • Tillsättning av nya roller som Chief Data Officer, DPO (Data Protection Officer)
  • Kartläggning och prioritering av data utifrån betydelse och risk
  • Dokumentation, kvalitetssäkring och uppföljning av dataflöden
  • Enhetlig hantering av kund-, risk- och finansiell data i både strukturerad och ostrukturerad form
  • Tillgängliggörande av data tvärs funktioner
  • Systemstöd för informationshantering och informationsstyrning


Vill du ha hjälp med informationshantering?

PwC kan hjälpa dig med att rådgiva eller leda förbättringsarbete inom informationshantering och styrning.

kvinnan sitter framför dataskärm

Kontakta oss

Alexander Fritsch

Alexander Fritsch

Digital Strategy, Data & Analytics, PwC Sverige

Tel 0729-97 26 02

Följ oss i sociala medier